3/5 - (4 امتیاز)

مجوز دفتر خدمات زیارتی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا اطلاعات کامل و جامعی در زمینه صدور مجوز دفتر خدمات زیارتی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و مراحل لازم برای صدور ، اصلاح و ابطال این مجور از جمله موضوعاتی است که در ادامه این مطلب گنجانده شده است. پس با ما تا انتهای مطلب همراه باشید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر خدمات زیارتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 ماده 1 بند پ

دفتر خدمات زیارتی که در زمینه ثبت نام ، تنظیم و انجام مسافرت هاي زیارتی به داخل و خـارج از
کشور ، ذخیره مکان و هر گونه خدمات زیارتی با رعایت قوانین و مقررات حج و زیارت فعالیت می کند.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز

 

 


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031
تابعیت ایرانی 100204
تعهد نامه عدم اشتغال 100303
اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 100103
تاییدیه اماکن 100853
گواهی مساحت محل دفتر 100925
گواهی کاربری تجاری یا اداری محل دفتر پیشنهادی 100926
آگهی روزنامه رسمی موید انطباق محل فعالیت با نشانی مکان دفتر برای اشخاص حقوقی 100920
نمونه سربرگ نامه های دفتر با ذکر نام، نشان، نشانی کامل، شماره تلفن و نمابر و عنوان فعالیت زیارتی و ک 100927
سوابق زیارتی متقاضی بر اساس سوابق ثبتی در سامانه جامع کارگزاران زیارتی ملاک عمل است. 100923
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 10011700800
تاییدیه حراست 101988
گواهی قبولی زبان عربی یا یکی از زبان های بین المللی 101990
ارایه آدرس محل سکونت 101991
سفته / ضمانت نامه بانکی 10015151515

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 ماده 4- 7-8-10-13
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

تایید اطلاعات هویتی

10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir

تایید سند مالکیت

10002 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 https://ssaa.ir

اساسنامه

10003 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 http://ssaa.ir

آگهی روزنامه رسمی

10004 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx

وضعیت نظام وظیفه

10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir

تایید مدارک ثبتی

10007 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir

تاییدیه اماکن

10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 www.ir

عدم بدهی قطعی مالیاتی

10009 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امورمالیاتی کشور 0 http://e4.tax.gov.ir/Entrance

گواهی عدم اعتیاد

10016 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir

اطلاعات تماس

10019 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 0 http://www.post.ir

ثبت شرکت های حقوقی

10025 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 satam.aro.gov.ir

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

تاییدیه حراست

10168 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان حج و زیارت 30 https://www.haj.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 ماده 5

وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه و ترابري حسب مورد نظر مراجـع ذي صـلاح را در
خصوص صلاحیت داو طلبان کسب می نمایند.

تبصره: دستگاه هاي مورد استعلام موظفند پاسخ نظر خواهی موضوع این مـاده را حـداکثر تـا پـانزده روز اعـلام نمایند و عدم پاسخگویی در مدت یاد شده به عنوان موافقت آن دستگاه تلقی می شود.

مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 15

وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامی و راه ترابري موظفند پس از دریافت مدارك منـدرج در
ماده (4) حد اکثر تا یک ماه نتیجه بررسی خود را به متقاضی اعلام نمایند.

مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 28

اعتبار مجوز صادر شده یک سال است و دارنده مو ظف است یک مـاه قبـل از انقـضاي مـدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 33

مراجع صدور مجوز بابت صدور یا تمدید مجوزهاي موضوع ایـن آیـین نامـه وجـوهی را کـه
مطابق تبصره (4) ماده (7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردي وجهانگردي – مـصوب 1375- توسـط شـوراي عالی ایرانگردي و جهانگردي معین می شود دریافت و مطابق تبصره (5) ماده یاد شده عمل می نمایند.

نمونه مجوز دفتر خدمات زیارتی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز دفتر خدمات زیارتی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 100455
ارائه اسناد مثبته مبنی بر صلاحیت های بیمه ای و مالیاتی و برخورداری از امکانات مالی 100705
سفته / ضمانت نامه بانکی 10015151515

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 28 – 33 – 7 – 10
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز


 


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 28

اعتبار مجوز صادر شده یک سال است و دارنده مو ظف است یک مـاه قبـل از انقـضاي مـدت نسبت به تمدید آن اقدام نماید.

مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 33

مراجع صدور مجوز بابت صدور یا تمدید مجوزهاي موضوع ایـن آیـین نامـه وجـوهی را کـه
مطابق تبصره (4) ماده (7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردي وجهانگردي – مـصوب 1375- توسـط شـوراي عالی ایرانگردي و جهانگردي معین می شود دریافت و مطابق تبصره (5) ماده یاد شده عمل می نمایند.

فرآیند اصلاح مجوز دفتر خدمات زیارتی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

 

عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری 10024
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی عدم اعتیاد 10031
تعهد نامه عدم اشتغال 100303
گواهی اداره مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 100455
ضمانتنامه حسن انجام تعهدات 100519
ارائه گزارش بازرسی 100538
ارائه اسناد مثبته مبنی بر صلاحیت های بیمه ای و مالیاتی و برخورداری از امکانات مالی 100705
تاییدیه اماکن 100853
تاییدیه حراست 101988
گواهی قبولی زبان عربی یا یکی از زبان های بین المللی 101990
ارایه آدرس محل سکونت 101991
سفته / ضمانت نامه بانکی 10015151515

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 16و18و20و21و22و23
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 20.22.23.24.25.26
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 33

مراجع صدور مجوز بابت صدور یا تمدید مجوزهاي موضوع ایـن آیـین نامـه وجـوهی را کـه
مطابق تبصره (4) ماده (7) اصلاحی قانون توسعه صنعت ایرانگردي وجهانگردي – مـصوب 1375- توسـط شـوراي عالی ایرانگردي و جهانگردي معین می شود دریافت و مطابق تبصره (5) ماده یاد شده عمل می نمایند.

فرآیند ابطال مجوز دفتر خدمات زیارتی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

337 1380/03/27 11-12-14-17-16-18-19-20-22-23-24-25-31-32-34