5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز دفتر رسانه خارجی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفتر رسانه خارجی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی

381 1366/02/23 بند 15ماده 2

آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

639 1368/05/14 ماده 2
فرآیند صدور مجوز دفتر رسانه خارجی
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز دفتر رسانه خارجی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست تأسیس دفتر نمایندگی 1001016
معرفی نماینده خبری با امضای بالاترین مقام مسئول رسانه 1001017
خلاصه اي از سوابق رسانه و نماينده معرفي شده 1001018

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

639 1368/05/14 ماده 2
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز دفتر رسانه خارجیمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز دفتر رسانه خارجی

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

639 1368/05/14 تبصره 1 ماده 3
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز دفتر رسانه خارجی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز دفتر رسانه خارجی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز دفتر رسانه خارجی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز دفتر رسانه خارجی
ضوابط خاص اصلاح مجوز دفتر رسانه خارجیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز دفتر رسانه خارجیفرآیند ابطال مجوز دفتر رسانه خارجی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

639 1368/05/14 ماده 7
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز دفتر رسانه خارجی