به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

سازمان حفاظت محیط زیست کشورمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون شکار و صید

10135 1375/09/25 بند د ماده 13 دانلود

آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب

10212 1364/09/24 ماده 2 دانلود

قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات ( پروتكل ) مورخ ۱۹۹۶ ( ۱۳۷۵ ) كنوانسيون پيشگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه پسماند و ساير مواد

10290 1394/07/13 ماده واحده دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 ماده9 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 پیوست 1 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 پیوست 2 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 ماده 24و ماده 22 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 ماده 19 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 ماده 20 و ماده 21 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 ماده 4 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
گزارش کارشناس 10559

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 49 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا
نمونه مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریافایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریامدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 49 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز دفع مواد قابل تخلیه در دریا


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 بند ج ماده 6 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 پیوست 3 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 ماده 20 و ماده 21 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 ماده 19 دانلود

کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد(پروتکل لندن)

11942 1394/07/28 ماده3 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد