به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز راهبری پایانه های بندری کالا را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 مشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز راهبری پایانه های بندری کالا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري كالا

10405 1387/02/10 مقدمه دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز راهبری پایانه های بندری کالا


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر گواهی آموزشی 10029
درخواست متقاضی 10030
تصویر حکم کارگزینی 10037
سابقه فعالیت 10290
اظهارنامه ثبت شرکت یا شرکت نامه 10441
تصوير سابقه بیمه 10961
گواهینامه زبان انگلیسی 12499

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا

10556 1393/04/09 مواد 5 و6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم 10483 وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان امور مالیاتی کشور 0 https://www.intamedia.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا

10556 1393/04/09 بند 1 ماده 7 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز راهبری پایانه های بندری کالا صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز راهبری پایانه های بندری کالا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
الزام اخذ تائیدیه ماده 186 قانون مالیات های مستقیم 12413

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

11297 1394/03/31 ماده 186 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز راهبری پایانه های بندری کالا


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا

10556 1393/04/09 بند 1 و 2 ماده هفتم دانلود
مدت زمان تمدید مجوز راهبری پایانه های بندری کالا

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز راهبری پایانه های بندری کالا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اخذ مفاصا حساب مالياتي 11589
تقاضا و صورتجلسه شرکت مبنی بر تغییر آدرس و مدیرعامل 11800


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا

10556 1393/04/09 بند 8 و 10 ماده هفتم دانلود

قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات 1394/04/31

11297 1394/03/31 ماده 186 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز راهبری پایانه های بندری کالا


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیين‌ نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي راهبري پايانه هاي بندري کالا

10556 1393/04/09 ماده دهم دانلود