2.6/5 - (7 امتیاز)

مجوز راه اندازی کارواش


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه برای مجوز راه اندازی کارواش نیاز است ارائه دهیم. برای دریافت مجوز کارواش علاوه بر ثبت درخواست خود در سایت وزارت صمت باید از اتحادیه صنفی دارندگان تعمیرگاه و اتو سرویس و توقفگاه و پارکینگ های تهران  نیز درخواست مجوز نمایید.

اتحادیه فوق الذکر برای شستشوی داخل اتومبیل و خشکشویی بیرون اتومبیل دو مجوز متفاوت ارائه می دهد که لازم است برای دریافت هر دو اقدام نمایید.

در ادامه مطلب می توانید نحوه دریافت مجوز راه اندازی کارواش برای هر دو حالت ، مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز کارواش را مشاهده نمایید.

چنانچه متقاضی راه اندازی کارواش هستید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

مجوز کارواش داخل اتومبیل


در ادامه می توانید حق عضویت سالیانه و ورودیه به اتحادیه و مساحت لازم به همراه معرفی تجهیزات لازم برای راه اندازی کارواش داخل اتومبیل را مشاهده نمایید.

 

اتحادیه صنف : دارندگان اتوسرويس، تعميرگاه ، پاركينگ و كارواش خودرو  شهرستان تهران                    (خدمات فنی)

ماده 1 – فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده 2 – در این اتحادیه صنفی برای 10 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

1 – اتوسرويس و تعميرگاه (با حداقل مساحت لازم 800 متر مربع)

2 – تعمیر گاه (با حداقل مساحت لازم 300 متر مربع)

3 – توقفگاه (پاركينگ)(با حداقل مساحت لازم 600 متر مربع)

4 – خوروشويي (كارواش) (با حداقل مساحت لازم 400 متر مربع)

5 – موتورشويي  (با حداقل مساحت لازم 60 متر مربع)

6 – اتوسرويس و تعميرگاه مجاز (با حداقل مساحت لازم 800 متر مربع)

7- نصب كيت مخزن گاز خودروهاي دوگانه سوز ( به عنوان يكي از مشاغل داخل اتوسرويس )

8- جايگاه عرضه و فروش فراورده هاي نفتي ( همگن برابر ابلاغيه 587924/42 مورخ 27/07/90 مركز اصناف و نشست مورخ 7/8/90 كميسيون نظارت تهران )

9- كارواش داخل خودرو (با حداقل مساحت لازم 24 متر مربع) و كد isic 1/502059

10- دفتر امداد خودرو (با حداقل مساحت لازم 20 متر مربع)


ماده 3 – لوازم، ابزار كار و اسباب مورد نياز براساس ضوابط و عرف اتحاديه شامل :

رسته 1 : قسمتهاي مكانيكي و مجهز به چال، ابزار ، وسايل كار، ميز، جك سوسماري ، ميزان فرمان، حداقل يك دستگاه جك بالابرنده ، صافكاري و گلگير سازي، خدمات برقي اتومبيل، نقاشي و سرويس ماشين.

رسته 2 : قسمتهاي مكانيكي، صافكاري و گلگير سازي، نقاشي، خدمات برقي اتومبيل و ديگر لوازم مورد نياز.

رسته 3 : دفتر كار، سرايدار، محوطه، آسفالت خط كشي شده، تلفن، آب، برق.

رسته 4 : وسايل شستشو با دستگاه اتوماتيك ، پمپ باد، داشتن دو درب ورودي و خروجي مستقل.

رسته 5 : پيستولت گازوييل، پمپ فشار قوي، آب گرم.

تبصره 6 : داشتن دفتر و اطاق نگهبان براي رسته 3 الزامي است.

ماده 4 – داشتن لوازم و ابزار كار شامل : وسايل ايمني، اطفاء حريق و بهداشتي لازم براي كليه رسته ها

ماده 5 – این ضوابط خاص در 5 ماده و 6 تبصره در يكصدوشصت وششمين جلسه مورخ 16/09/95 کمیسیون نظارت شهرستان تهران بر اساس بندهای ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مورد تصویب قرارگرفت و جایگزین ضوابط مورخ 18/08/94 کمیسیون نظارت گردید و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد./

مجوز راه اندازی کارواش شستشو و خشکشویی اتومبیل


در ادامه می توانید حق عضویت سالیانه و ورودیه به اتحادیه و مساحت لازم به همراه معرفی تجهیزات لازم برای راه اندازی کارواش را مشاهده نمایید.

 

اتحادیه صنف : دارندگان اتوسرويس، تعميرگاه ، پاركينگ و كارواش خودرو  شهرستان تهران                    (خدمات فنی)

ماده 1 – فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده 2 – در این اتحادیه صنفی برای 10 رسته شغلی به شرح ذیل پروانه کسب صادر می شود:

1 – اتوسرويس و تعميرگاه (با حداقل مساحت لازم 800 متر مربع)

2 – تعمیر گاه (با حداقل مساحت لازم 300 متر مربع)

3 – توقفگاه (پاركينگ)(با حداقل مساحت لازم 600 متر مربع)

4 – خوروشويي (كارواش) (با حداقل مساحت لازم 400 متر مربع)

5 – موتورشويي  (با حداقل مساحت لازم 60 متر مربع)

6 – اتوسرويس و تعميرگاه مجاز (با حداقل مساحت لازم 800 متر مربع)

7- نصب كيت مخزن گاز خودروهاي دوگانه سوز ( به عنوان يكي از مشاغل داخل اتوسرويس )

8- جايگاه عرضه و فروش فراورده هاي نفتي ( همگن برابر ابلاغيه 587924/42 مورخ 27/07/90 مركز اصناف و نشست مورخ 7/8/90 كميسيون نظارت تهران )

9- كارواش داخل خودرو (با حداقل مساحت لازم 24 متر مربع) و كد isic 1/502059

10- دفتر امداد خودرو (با حداقل مساحت لازم 20 متر مربع)

ماده 3 – لوازم، ابزار كار و اسباب مورد نياز براساس ضوابط و عرف اتحاديه شامل :

رسته 1 : قسمتهاي مكانيكي و مجهز به چال، ابزار ، وسايل كار، ميز، جك سوسماري ، ميزان فرمان، حداقل يك دستگاه جك بالابرنده ، صافكاري و گلگير سازي، خدمات برقي اتومبيل، نقاشي و سرويس ماشين.

رسته 2 : قسمتهاي مكانيكي، صافكاري و گلگير سازي، نقاشي، خدمات برقي اتومبيل و ديگر لوازم مورد نياز.

رسته 3 : دفتر كار، سرايدار، محوطه، آسفالت خط كشي شده، تلفن، آب، برق.

رسته 4 : وسايل شستشو با دستگاه اتوماتيك ، پمپ باد، داشتن دو درب ورودي و خروجي مستقل.

رسته 5 : پيستولت گازوييل، پمپ فشار قوي، آب گرم.

تبصره 6 : داشتن دفتر و اطاق نگهبان براي رسته 3 الزامي است.

ماده 4 – داشتن لوازم و ابزار كار شامل : وسايل ايمني، اطفاء حريق و بهداشتي لازم براي كليه رسته ها

ماده 5 – این ضوابط خاص در 5 ماده و 6 تبصره در يكصدوشصت وششمين جلسه مورخ 16/09/95 کمیسیون نظارت شهرستان تهران بر اساس بندهای ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مورد تصویب قرارگرفت و جایگزین ضوابط مورخ 18/08/94 کمیسیون نظارت گردید و اتحادیه جهت صدور پروانه کسب ملزم به رعایت مفاد آن می باشد./

مدارک لازم برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش


 • ارائه یک مدرک معتبر جهت تعیین وضعیت ملکی : سند مالكيت به نام متقاضی یا اجاره نامه رسمی / عادی به نام متقاضی یا مبايعه نامه به نام متقاضی
 • ارائه مدرک نظام وظیفه
 • ارائه سوابق كاربری تجاری یا كارگاهی محل واحد صنفی مورد درخواست
 • كپی تمام صفحات شناسنامه / كپی كارت ملی / كپی مدرک تحصيلی / 12 قطعه عکس 3*4
 • واریز فیش حق عضویت و خزانه
 • گواهی عدم اعتياد به مواد مخدر
 • گواهی عدم سوء پيشينه كيفری
 • موافقت اداره نظارت بر اماكن نيروی انتظامی
 • ارائه هرگونه مدرک مبنی بر تشكيل پرونده يا ارائه هر یک از اوراق پرداخت مالياتی

مراحل دریافت مجوز راه اندازی کارواش


۱- مرحله اول : ثبت درخواست برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش


برای شروع فعالیت کارواش بایستی ابتدا برای اخذ جواز تاسیس و گرفتن مجوز راه اندازی کارواش اقدام نمایید.

صاحب کارواش جهت اخذ جواز تاسیس و گرفتن مجوز برای راه اندازی کارواش باید به در گاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به آدرس amarsanat.mimt.gov.ir مراجعه نموده و درخواست خود را مبنی بر تاسیس کارواش ثبت نماید .

بعد از ثبت نام و دریافت کد رهگیری مراحل زیر را دنبال کنید :

 • درخواست كتبی متقاضی پروانه كسب
 • مراجعه به انجام اتحادیه صنفی دارندگان تعمیرگاه , اتو سرویس , توقفگاه و پارکینگ
 • ثبت درخواست و ارائه رسيد به متقاضی
 • بازديد از محل واحد صنفی توسط كميسيون بازرسی اتحاديه و ارائه گزارش
 • بررسی درخواست متقاضی پروانه كسب ( جواز کسب) در جلسه هيئت مديره و ارايه پاسخ كتبی به وی

۲- مرحله دوم : مراجعه به اتحادیه صنفی دارندگان تعمیرگاه و اتوسرویس و توقفگاه و پارکینگ های تهران


دومین مرحله برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش ، مراجعه به انجام اتحادیه صنفی دارندگان تعمیرگاه و اتو سرویس و توقفگاه و پارکینگ های تهران است که پروانه های احداث کارواش را صادر میکند و بر فعالیت کارواشها نظارت مستقیم دارد و تعرفه قیمت خدمات شستشوی خودرو را نیز تعیین می کند.


۳- مرحله سوم : آماده سازی مدارک لازم برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش


همانطور که پیشتر گفتیم برای دریافت مجوز راه اندازی کارواش برای شستشوی داخل اتومبیل نیز نیاز به دریافت مجوز دیگری از اتحادیه فوق الذکر است.

برای دریافت مجوزهای لازم و انجام امور اداری مربوطه، بایستی نسبت به آماده سازی مدارک لازم اقدام نمایید.


مشخصات مکان مناسب برای راه اندازی کارواش


هنگامی که برای راه اندازی کارواش اقدام می نمایید باید مکان مناسبی که مشخصات زیر را داشته باشد به اتحادیه معرفی نموده تا مجوز کارواش را صادر نماید.

 • برای هر دهانه یا جایگاه برای خودروهای سواری (ماشین سبک) حداقل ابعاد ۵ متر طول و ۵ متر عرض در نظر گرفته شود.
 • باید محلی جداگانه (اتاقک) برای تاسیسات در نظر گرفته شود که شامل پمپ واترجت کارواش، پمپ باد، آب گرم کن و مخزن آب است در نظر گرفته شود و این مساله بستگی به تعداد تجهیزات دارد مثلا برای ۴ ایستگاه ابعاد ۲/۵*۵ متر کافی است.
 • همچنین مکانی که برای اخذ جواز تاسیس و دریافت مجوز کارواش در نظر گرفته می شود بایستی دارای ورودی و خروجی های مناسبی باشد تا تردد به طور استاندارد انجام شود.
 • در صورتی که محل کوچک است میتوان محل شستشوی خودرو را از محل خشک کردن جدا نمود تا فضای کمتری را اشغال نمایید