به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز ساخت سالن نمایش فیلم را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز ساخت سالن نمایش فیلممشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ساخت سالن نمایش فیلم
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

10735 1365/12/12 بند 23 ماده 2 دانلود

آیین نامه سالن های نمایش فیلم مصوبه هیات وزیران شماره 7.61120 مورخ 1345.9.8

11241 1345/09/08 بند 1 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویركارت ملي و شناسنامۀ مالک یا مالکان و نمایندۀ قانونی آنها (در صورت وجود نماینده). 12675
تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات اشخاص حقوقی.(موافقت اصولی) 12676
تصویر اسناد مالکیت ملک و یا املاک مورد نظر برای ساخت سالن نمایش فیلم.(موافقت اصولی) 12677
نقشه 2000‏/1 ملک و یا املاک مورد نظر برای ساخت سالن نمایش فیلم.(موافقت اصولی) 12678
نقشۀ گوگل موقعیت جغرافیایی ملک و یا املاک مورد نظر برای ساخت سالن نمایش فیلم.(موافقت اصولی) 12679
نقشه های مهندسی پلان، طبقات و سازه مورد تأیید شهرداری.(مجوز ساخت) 12680
نقشه های مورد تأیید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی.(مجوز ساخت) 12681
تصویر کارت ملی و شناسنامه.(مجوز بهره برداری) 12683
تصویر اساسنامه، آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات اشخاص حقوقی.(بهره برداری) 12684
یک قطعه عکس پرسنلی.(بهره برداری) 12685
معرفی نامه رسمی از سوی مالک و یا مالکین برای بهره بردار( در صورتی که بهره بردار شخصی غیر از مالک) 12686
قرارداد فی مابین مالک یا مالکین با بهره بردار (در صورتی که بهره بردار شخصی غیر از مالک باشد). 12687
تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم(برای آقایان).(بهره بردار) 12688
مستندات مربوط به سوابق فعالیت سینمایی، فرهنگی و مدیریتی مرتبط.(بهره بردار) 12691

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه سالن های نمایش فیلم مصوبه هیات وزیران شماره 7.61120 مورخ 1345.9.8

11241 1345/09/08 بندهای 1و2و3 4و5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
تاییدیه اماکن 10013 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 www.ir
گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف موضوع تبصره8 ماده100 اصلاحی قانون شهرداری 10276 شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری 20 www.tehran.ir
گواهی تابعیت ایرانی 10461 استانداری – امور اتباع و مهاجرین خارجی 0 http://www.ir
تائیدیه آتش نشانی به منظور دارا بودن تجهیزات اطفای حریق و ایمنی در مکان مرکز 10333 شهرداری های کلان شهر ها – شهرداری 0 www.iran125.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه سالن های نمایش فیلم مصوبه هیات وزیران شماره 7.61120 مورخ 1345.9.8

11241 1345/09/08 بند 5 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز ساخت سالن نمایش فیلم
نمونه مجوز ساخت سالن نمایش فیلم صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز ساخت سالن نمایش فیلم


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز ساخت سالن نمایش فیلمفرآیند اصلاح مجوز ساخت سالن نمایش فیلم


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز ساخت سالن نمایش فیلمهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز ساخت سالن نمایش فیلم


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه سالن های نمایش فیلم مصوبه هیات وزیران شماره 7.61120 مورخ 1345.9.8

11241 1345/09/08 بندهای 3 و 4 و 5 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد