5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز سازمان مردم نهاد


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

575 1389/06/06 اصل 138
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور سازمان مردم نهاد


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر شناسنامه، کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی متقاضی 13031629000-1
1 قطعه عکس 4*3 رنگی زمینه روشن 55000253-7

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس سازمان مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 ماده 2

آیین نامه اجرایی تاسیس سازمان‌ مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 ماده 18

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 ماده 20
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

استعلام مراجع ذی صلاح

10124 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 تبصره2و3ماه22
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 ماده 22
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید سازمان مردم نهاد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسات مجامع عمومی عادی 100830
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی روزنامه
ارائه گزارش عملیات سالانه 11425

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 ماده 106
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تجارت

486 1310/03/01 مواد 106و109
مدت زمان تمدید مجوز
 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌هاي مردم نهاد مصوب هیات محترم دولت

670 1384/05/08 فصل 4ماده26
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح سازمان مردم نهاد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال سازمان مردم نهاد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد

391 1384/05/08 ماده 34
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش عملکرد 100212
ابطال با رای مراجع قضایی 1001855

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان هاي مردم نهاد

391 1384/05/08 ماده 34