در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز سلامتکده طب سنتی و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز سلامتکده طب سنتیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز سلامتکده طب سنتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه تاسیس سلامتکده طب سنتی

415 1397/10/15 همه دانلود فایل

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

428 1367/03/12 همه  دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک
تصویر سند مالکیت
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی
گزارش بهره برداری
معرفی مسئولین فنی
تائیدیه های فنی ساختمان
تائیدیه بهداشتی

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز طب سنتی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد