4/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز شرکت اجاره خودرو اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط دریافت مجوز شرکت اجاره خودرو از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز شرکت اجاره خودرومشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت اجاره خودرو
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي ، سياحتي ، جهانگردي و زيارتي

1000663 1380/03/27 الف ماده 1 و ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت اجاره خودرو


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر ضمانت بانکی 10032
اصل گواهي عدم اعتياد 11140
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر 11104
تصویر برگ پايان خدمت نظام وظيفه و یا معافیت دائم براي آقايان 10001007
تصوير آخرين مدرك تحصيلي 1010008

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي ، سياحتي ، جهانگردي و زيارتي

1000663 1380/03/27 بند الف ماده 1 و 2 دانلود

شرايط صدور پروانه فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل اجاره خودرو

1000665 1395/04/01 بندهاي الف،ب،ج،د،ه،و،ز دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه کیفری 10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
عدم اعتياد 1000664 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اداره کل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 0 https://behdasht.gov.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي ، سياحتي ، جهانگردي و زيارتي

1000663 1380/03/27 ماده 4 بند پ دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شرايط صدور پروانه فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل اجاره خودرو

1000665 1395/04/01 تبصره دوم دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
خودروهاي اجاره‌اي 100000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی

689 1396/04/18 رديف 5 بند 1 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز شرکت اجاره خودرو


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
اصل گواهي عدم اعتياد 11140
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری 1001810

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

شرايط صدور پروانه فعاليت شركت‌هاي حمل و نقل اجاره خودرو

1000665 1395/04/01 بندهاي ب،ج،د،ه،و،ز دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز شرکت اجاره خودرو


عنوان هزینه مبلغ
تمديد 10000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی

689 1396/04/18 رديف 6 بند 1 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز شرکت اجاره خودرو


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز شرکت اجاره خودرو


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آيين نامه نظارت بر تأسيس و فعاليت دفترهاي خدمات مسافرتي ، سياحتي ، جهانگردي و زيارتي

1000663 1380/03/27 ماده 31 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز