5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک و شرایط لازم برای صدور ، تمدید و ابطال این مجوز از جمله مواردی است که در این مطلب ذکر شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای


فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر اجاره نامه 10018
تصویر گواهی آموزشی 10029
معرفی نامه 10068
گواهی اداره مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده 100455

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز شرکت بازاریابی شبکه ایمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز