5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک و شرایط لازم برای صدور ، تمدید و ابطال این مجوز از جمله مواردی است که در این مطلب ذکر شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای


فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرککد مدرک
تصویر کارت ملی10001
تصویر شناسنامه10002
تصویر کارت نظام وظیفه10003
تصویر مدرک تحصیلی10004
تصویر سند مالکیت10005
تصویر اجاره نامه10018
تصویر گواهی آموزشی10029
معرفی نامه10068
گواهی اداره مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده100455

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز شرکت بازاریابی شبکه ایمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز شرکت بازاریابی شبکه ای


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز