5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز شرکت تعاونی روستایینیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز شرکت تعاونی روستاییمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت تعاونی روستایی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی(شرکتهای تعاونی تولید روستایی)

989 1349/12/24 ماده 1 ق ص3 دانلود فایل

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی( شرکت تعاونی روستایی )

989 1349/12/24 ماده 2 آیین نامه ص12  دانلود فایل

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه سازی اراضی(شرکتهای تعاونی تولید روستایی)

989 1349/12/24 ماده 5 اساسنامه ص12  دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز شرکت تعاونی روستایی
دانلود فایل
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظامهای تشکیل و استقرار شرکت تعاونی تولید، سهامی زراعی و کشت و صنعت

1003 1393/05/15 بخش اول فصل سوم  دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز شرکت تعاونی روستایی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

729 1385/08/01 تبصره 3 ماده 1  دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز

 روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی

577 1349/12/24 و آیین نامه آن  دانلود فایل

نظامهای تشکیل و استقرار شرکت تعاونی تولید، سهامی زراعی و کشت و صنعت

1003 1393/05/15 بخش اول  دانلود فایل
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

نظامهای تشکیل و استقرار شرکتهای تعاونی تولید، سهامی زراعی و کشت و صنعت

1003 1393/05/15 بخش اول  دانلود فایل
هزینه صدور مجوز