به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز شرکت حمل و نقل بار و کالا را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز شرکت حمل و نقل بار و کالامشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت حمل و نقل بار و کالا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

10568 1389/12/08 32 دانلود

آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی»

11222 1391/08/15 31 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر ضمانت بانکی 10032
اطلاعات تماس 10043
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 11217
داشتن گواهی سلامت (مرکز بهداشت) 11493
مدارک شناسایی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (اشخاص حقوقی) 11524
تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11525
کارت شناسایی خودرو (ها) 11534
تصاوير مصدق صفحه اول شناسنامه، صفحه توضيحات، کارت ملی 11612
سوابق کاری مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره 11723
اساسنامه 11888
اجاره نامه یا سند مالکیت بر اساس آخرین آگهی روزنامه رسمی 11890
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11912
تصویر مدارک ثبت مؤسس حقوقی نزد مرجع ثبت شرکت ها ( شامل آگهی تأسیس در روزنامه رسمی) 12881

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

10568 1389/12/08 32 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
ثبت شرکت های حقوقی 10083 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت اسناد و املاک 0 satam.aro.gov.ir
تایید اطلاعات هویتی شخص حقیقی 10005 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 http://www.sabteahval.ir استعلام اشخاص حقیقی از ثبت احوال
استعلام عدم سو پیشینه کیفری موثر اعضای هیات مدیره و بازرس 10363 وزارت دادگستری – سازمان تعزیرات حکومتی کشور 15 www.justice.ir


مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز شرکت حمل و نقل بار و کالا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز شرکت حمل و نقل بار و کالا

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز شرکت حمل و نقل بار و کالا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز شرکت حمل و نقل بار و کالا

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز شرکت حمل و نقل بار و کالا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز شرکت حمل و نقل بار و کالا

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه ابطال مجوز