به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز شرکت دامپزشکی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

معرفی کسب و کار


شرایط لازم برای صدور مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز هویت متقاضی
2 داشتن تابعیت ایرانی
3 بودن حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره شرکت از دانش‌آموختگان دامپزشکی
4 داشتن دفترکار و ملزومات اداری
5 ارائه اساسنامه شرکت
6 ارائه آگهی تاسیس شرکت
7 ارائه آگهی ثبت شرکت
8 ارائه آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی شرکت
9 سند مالکیت و یا اجاره نامه
10 داشتن مهر برای شرکت
11 ارائه مفاصاحساب
12 تایید کارشناس بر اساس فرم بازدید شرکت های موضوع ماده 2 (پیوست)
13 فرم تکمیل شده معرفی نیروهای کارشناس شرکت (دو سوم از هیئت مدیره باید از اعضای نظام دامپزشکی باشند)
14 قرارداد رسمی نیروهای شرکت مطابق با عنوان شغلی مربوطه به دلیل نیاز به رتبه بندی شرکت ها – و مستندات مربوط به عوامل نیروی انسانی مورد نیاز است
15 کارت عضویت معتبر نظام دامپزشکی سهامداران شرکت
16 نداشتن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی مندرج در ماده ( 20 ) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی در دوره محکومیت بر اساس رای قطعی هیئت های بدوی و عالی انتظامی و یا مراجع قضایی
17 نداشتن هرگونه مجوز یا پروانه اشتغال از سازمان دامپزشکی کشور و سازمان نظام دامپزشکی ج.ا.ا.

مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه درخواست متقاضی مجوز شرکت دامپزشکی درخواست متقاضی (حقیقی یا حقوقی) که برای انجام فرآیند ایجاد می گردد
2 تصویر اساسنامه برای اشخاص حقوقی
3 تصویر آگهی تاسیس روزنامه رسمی
4 آگهی ثبت در روزنامه رسمی
5 تصویر آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی برای اشخاص حقوقی
6 مفاصاحساب مالیاتی برگه تسویه حساب مالیاتی می باشدکه ازطریق سازمان در اختیار مودی قرار می گیرد.
7 تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه بنام شخصیت حقیقی یا حقوقی
8 قرارداد رسمی نیروهای شرکت مطابق با عنوان شغلی مربوطه به دلیل نیاز به رتبه بندی شرکت ها – و مستندات مربوط به عوامل نیروی انسانی مورد نیاز است.
9 تصویر مهر شرکت
10 پرداخت مبلغ تعرفه کارشناس بازدید طبق فرم مندرج در سامانه صدور پروانه سازمان نظام دامپزشکی
11 فرم تکمیل شده معرفی نیروهای کارشناس شرکت (دو سوم از هیئت مدیره و کارکنان باید از اعضای نظام باشند فرم معرفی نیروهای کارشناس ضروری می‌باشد)
12 کارت معتبر عضویت نظام دامپزشکی ج.ا.ا. عضویت و اعطای شماره نظام دامپزشکی به دامپزشکان عمومی و متخصصان عضو
13 گواهی عدم سوپیشینه حرفه ای

زمان لازم برای صدور مجوز شرکت دامپزشکی از زمان تاييد مدارک

30 روز کاری

مدت اعتبار مجوز شرکت دامپزشکی

36 ماه

هزینه مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 ۱۰۰٬۰۰۰ ریال هزینه کارشناسی بازدید در داخل شهر 1500000 ریال و در خارج شهر 3000000 ریال می باشد. فهرست هزینه‌ها به تفکیک نوع درخواست توسط شورای مرکزی سالیانه تصویب می شود. دانلود جدول هزینه

شرایط لازم برای تمدید مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 نداشتن سوء پیشینه مؤثر حرفه ای : نداشتن محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی مندرج در ماده ( 20 ) آئین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی در دوره محکومیت بر اساس رای قطعی هیئت های بدوی و عالی انتظامی و یا مراجع قضایی
2 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
3 پرداخت هزینه صدور مجوز شرکت دامپزشکی
4 تسویه بدهی معوق
5 وضعیت مجوز مشابه : نداشتن هرگونه مجوز یا پروانه اشتغال به واسطه دانشنامه تحصیلی دامپزشکی فرد
6 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
7 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
8 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
9 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

مدارک لازم برای تمدید مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه قرارداد رسمی و محضری : نیروهای شرکت مطابق با عنوان شغلی مربوطه
2 ارائه قرارداد رسمی و محضری : نیروهای شرکت مطابق با عنوان شغلی مربوطه به دلیل نیاز به رتبه بندی شرکت ها – و مستندات مربوط به عوامل نیروی انسانی مورد نیاز است
3 ارائه نمونه آرم، مهر و سربرگ
4 ارائه سند مالکیت، اجاره نامه رسمی یا اسناد تصرف قانونی
5 تکمیل فرم مربوطه : فرم تکمیل شده معرفی نیروهای کارشناس شرکت
6 تکمیل فرم مربوطه : فرم تکمیل شده معرفی نیروهای کارشناس شرکت (دو سوم از هیئت مدیره باید از اعضای نظام دامپزشکی باشند)

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط

شرایط لازم برای اصلاح مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
2 تأییدیه آدرس و کد پستی
3 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
4 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
5 تغییر در مفاد اساسنامه
6 کاهش سرمایه
7 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
8 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
9 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
10 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
11 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
12 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

مدارک لازم برای اصلاح مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 ارائه سند مالکیت، اجاره نامه رسمی یا اسناد تصرف قانونی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 تصدیق برخط اصالت سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی برخط
5 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
6 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
7 استعلام برخط تصویر چهره وزارت کشور / سازمان ثبت احوال درگاه ملی مجوزها برخط
8 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط

شرایط لازم برای ابطال مجوز شرکت دامپزشکی

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز شرکت دامپزشکی
2 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
3 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز شرکت دامپزشکی
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : آرائ هیات بدوی و عالی انتظامی