3/5 - (2 امتیاز)

مجوز شرکت سمپاشی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز شرکت سمپاشی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز شرکت سمپاشی
مشخصات مجوز
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

428 1367/03/12 بند 2 ماده 1

آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

750 1378/06/14 تبصره 2 ماده 6

آیین نامه بهداشت محیط

746 1371/04/24 ماده 9
فرآیند صدور مجوز
 


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر مدرک تحصیلی 10004
تصویر سند مالکیت 10005
عکس پرسنلی 10007
تصویر آگهی ثبت شرکت 10010
تصویر اساسنامه 10012
تصویر تعهد نامه محضری 10035

 


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

428 1367/03/12 بند 2 ماده 1

آیین نامه اجرایی کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی

750 1378/06/14 تبصره 2 ماده 6
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

428 1367/03/12 بند 2 ماده 1
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور مجوز فعالیت شرکت خدماتی مبارزه با حشرات و جوندگان موذی 1000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

722 1380/12/08 بند ز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید مجوز شرکت سمپاشی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز

مجوز شرکت سمپاشیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

مجوز شرکت سمپاشی

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز شرکت سمپاشی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز

اصلاح مجوز شرکت سمپاشیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

مجوز شرکت سمپاشی

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز شرکت سمپاشی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز

ابطال مجوز شرکت سمپاشیمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

مجوز شرکت سمپاشی

ماههزینه اصلاح مجوز