3.7/5 - (8 امتیاز)

مجوز شرکت پخش کالا

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز شرکت پخش کالانیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوزو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز شرکت پخش کالامشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت پخش کالا
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا در کشور 553 1387/02/10 3 دانلود فایل
دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا در کشور 553 1387/02/10 4 دانلود فایل
دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا در کشور 553 1387/02/10 10 دانلود فایل
دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا در کشور 553 1387/02/10 11 دانلود فایل
دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا در کشور 553 1387/02/10 9 دانلود فایل
آیین نامه نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها 1310 1387/06/26 ماده2 فایلی وجود ندارد
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت پخش کالا


عنوان مدرک
تصویر کارت ملی
تصویر کارت نظام وظیفه
تصویر سند مالکیت
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
تصویر اساسنامه
تصویر اجاره نامه
فاکتور فروش
تصویر آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا در کشور 553 1387/02/10 10 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری 10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir
آدرس پستی 10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir
استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی 10126 سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال 0 www.ncr.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا در کشور 553 1387/02/10 10 دانلود فایل
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز شرکت پخش کالامدت زمان صدور مجوز
 روز
مدت اعتبار مجوز شرکت پخش کالا

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
دستورالعمل ساماندهی فعالیت شرکت های پخش کالا در کشور 553 1387/02/10 15 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز