1/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز شرکت پست سریع نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز شرکت پست سریعمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت پست سریع
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

54 1392/01/07 195

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 131
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت پست سریع

مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت پست سریع

اختصاصی:

۱- داشتن نمایندگی یکی از شرکت های معتبر خارجی یا شرکت ایرانی دارای نمایندگی از خارج کشور.

۲- داشتن پروانه فعالیت در زمینه حمل ونقل هوایی از سازمان هواپیمایی کشوری

۳- داشتن مجوز فعالیت ترانزیت از گمرک ج.ا.ا برای محموله های ترانزیتی

۴- مجاز بودن به حمل سریع طبق اساسنامه شرکت متقاضی

۵- تایید مکان فیزیکی و شرایط مربوط به وسیله گمرک ج.ا.ا

عمومی:

۱- تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره

۲- تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره.

۳- تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات شناسنامه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره.

۴- تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه شرکت.

۵- تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه شرکت و نیز آگهی آخرین تغییرات شرکت در سهامداران و اعضای هیات مدیره.

۶- چهار قطعه عکس رنگی ۴*۳ مدیرعامل و اعضای هیات مدیره.

۷- فرم تکمیل شده مشخصات فردی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره.

۸- فرم تکمیل شده مشخصات شرکت.

۹- فرم تکمیل شده سهامداران شرکت به تعداد سهامداران.

۱۰- گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره مربوط به سه ماهه اخیر.

۱۱- آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات.


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
تصویر اجاره نامه 10018
موافقت نامه شرکت پست 100230
موافقت گمرک 100229
کارت بازرگانی 100228

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 195

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 131
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 195

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 131
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

518 1391/12/23 195

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 131
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز شرکت پست سریع صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز شرکت پست سریع


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز شرکت پست سریع


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز شرکت پست سریع


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز شرکت پست سریع

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
مدت اعتبار مجوز شرکت پست سریع

ماههزینه اصلاح مجوز شرکت پست سریعفرآیند ابطال مجوز شرکت پست سریع


شرایط قابلیت ابطال مجوز شرکت پست سریع


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز شرکت پست سریععنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ها، بخشنامه ها و روش های اجرایی داخلی

111111 1399/05/21 2 فایلی وجود ندارد