3.5/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوز شرکت کاریابیمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز شرکت کاریابی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار 08 1387/12/07 تمامی مواد دانلود فایل
قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار 11 1380/07/25 ماده واحده دانلود فایل
فرآیند صدور مجوز
دانلودفایل


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز شرکت کاریابی


عنوان مدرک
تصویر کارت ملی
تصویر شناسنامه
تصویر کارت نظام وظیفه
تصویر مدرک تحصیلی
عکس پرسنلی
تصویر اساسنامه
تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
درخواست متقاضی
تصویر گواهی عدم اعتیاد
طرح توجیهی
پرسشنامه تکمیل شده


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار 08 1387/12/07 14 دانلود فایل
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
عدم سوء پیشینه 10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار 08 1387/12/07 14 دانلود فایل
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز شرکت کاریابی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار 08 1387/12/07 14 دانلود فایل
قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار 11 1380/07/25 تبصره 4 دانلود فایل
مدت زمان صدور مجوز کاریابی

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
آيين‌ نامه اجرايي قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار 08 1387/12/07 18 دانلود فایل
هزینه صدور مجوز شرکت کاریابی


عنوان هزینه مبلغ
حق تمبر 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
قانون مالیات های مستقیم 550 1366/12/03 تبصره 11 ماده 46 دانلود فایل
نمونه مجوز صادر شده
دانلود فایل