1/5 - (1 امتیاز)

راهنمای مجوز شهرک گلخانه ای


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز شهرک گلخانه ای را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

پس چنانچه می خواهید شهرک گلخانه ای تاسیس کنید و نیاز به مجوز شهرک گلخانه ای دارید، پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.

عنوان رسمی و اداری مجوز
تأسیس شهرک گلخانه ای
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت جهاد کشاورزی

شرایط لازم برای صدور مجوز شهرک گلخانه ای


شرایط دریافت مجوز شهرک گلخانه ای عبارتند از :

ردیف شرایط
1 درخواست مدیر شعبه استانی شرکت شهرک های کشاورزی مستند به درخواست متقاضی (حسب مورد) یا داشتن موافقت نامه اولیه
2 مصوبه کمیسیون ماده (2) امور اراضی (در مورد زمین های ملی) (مطابق دستورالعمل پیوست)
3 انجام مطالعات امکان سنجی، فنی و اقتصادی به همراه اخذ استعلام های مورد نیاز توسط شرکت مشاور دارای رتبه و صلاحیت (به منظور تعیین قابلیت ایجاد شهرک این مطالعات صورت می پذیرد.) لذا در صورت تایید ایجاد شهرک در مکان فوق، سایر الزامات برای انجام پروژه به عمل می آید.
4 تأیید تخصیص گاز و حرائم خطوط انتقال، تغذیه و ایستگاه ها از شرکت گاز
5 تأیید تخصیص برق و حرائم خطوط انتقال و شبکه های توزیع برق از شرکت توزیع برق
6 تأیید حرائم ناشی از رودخانه ها، انهار، مسیل ها و تالاب های تاثیر گذار و کنترل سیلاب در شهرک از آب منطقه ای
7 تأیید حرائم ناشی از راه های تاثیرگذار در شهرک از وزارت راه و شهرسازی
8 تأیید حرائم ناشی از شبکه های وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
9 تأیید اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
10 تأییده محیط زیست (استعلام محیط زیست صرفاً برای مناطق چهارگانه حفاظت شده)
11 نقشه و پلان محل اجرای طرح

مدارک لازم برای صدور مجوز شهرک گلخانه ای


ردیف مدارک
1 درخواست مدیر شعبه استانی شرکت شهرک های کشاورزی مستند به درخواست متقاضی (حسب مورد) یا موافقت نامه اولیه
2 مصوبه کمیسیون ماده (2) امور اراضی (در مورد زمین های ملی) (مطابق دستورالعمل پیوست)
3 طرح توجیهی، امکان سنجی و مطالعات به همراه استعلام های مورد نیاز توسط شرکت مشاور (مطابق چارچوب پیوست)
4 نقشه UTM محل اجرای طرح
5 نقشه و پلان محل اجرای طرح

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 استعلام تخصیص گاز و حرائم خطوط انتقال، تغذیه و ایستگاه ها از شرکت گاز
2 استعلام تخصیص برق و حرائم خطوط انتقال و شبکه های توزیع برق از شرکت توزیع برق
3 استعلام حرائم ناشی از رودخانه ها، انهار، مسیل ها و تالاب های تاثیر گذار و کنترل سیلاب در شهرک از آب منطقه ای
4 استعلام حرائم ناشی از راه های تاثیر گذار در شهرک از وزارت راه و شهرسازی
5 استعلام حرائم ناشی از شبکه های وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
6 استعلام اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
7 استعلام محیط زیست (استعلام محیط زیست صرفاً برای مناطق چهارگانه حفاظت شده)
8 مصوبه کمیسیون ماده (2) امور اراضی (در مورد زمین های ملی) (مطابق دستورالعمل پیوست)

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز شهرک گلخانه ای است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز شهرک گلخانه ای، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز شهرک گلخانه ای


ردیف مجوز لینک
بدون مورد

زمان لازم برای صدور مجوز شهرک گلخانه ای از زمان تاييد مدارک


7 روز کاری

مدت اعتبار مجوز شهرک گلخانه ای


1 سال

هزینه های دریافت مجوز شهرک گلخانه ای


 

ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور مجوز ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال (برای حداقل زمین و برای زمین های بیشتر از حداقل، مطابق با تعرفه های پلکانی تعرفه ابلاغی وزیر جهاد 1400)
1 ابطال تمبر مالیاتی ۱۰۰٬۰۰۰ ریال