به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای مجوز شهرک گلخانه ای


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز شهرک گلخانه ای را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

پس چنانچه می خواهید شهرک گلخانه ای تاسیس کنید و نیاز به مجوز شهرک گلخانه ای دارید، پیشنهاد میکنیم این مطلب را از دست ندهید.

عنوان رسمی و اداری مجوز
تأسیس شهرک گلخانه ای
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کنندهوزارت جهاد کشاورزی

شرایط لازم برای صدور مجوز شهرک گلخانه ای


شرایط دریافت مجوز شهرک گلخانه ای عبارتند از :

ردیفشرایط
1درخواست مدیر شعبه استانی شرکت شهرک های کشاورزی مستند به درخواست متقاضی (حسب مورد) یا داشتن موافقت نامه اولیه
2مصوبه کمیسیون ماده (2) امور اراضی (در مورد زمین های ملی) (مطابق دستورالعمل پیوست)
3انجام مطالعات امکان سنجی، فنی و اقتصادی به همراه اخذ استعلام های مورد نیاز توسط شرکت مشاور دارای رتبه و صلاحیت (به منظور تعیین قابلیت ایجاد شهرک این مطالعات صورت می پذیرد.) لذا در صورت تایید ایجاد شهرک در مکان فوق، سایر الزامات برای انجام پروژه به عمل می آید.
4تأیید تخصیص گاز و حرائم خطوط انتقال، تغذیه و ایستگاه ها از شرکت گاز
5تأیید تخصیص برق و حرائم خطوط انتقال و شبکه های توزیع برق از شرکت توزیع برق
6تأیید حرائم ناشی از رودخانه ها، انهار، مسیل ها و تالاب های تاثیر گذار و کنترل سیلاب در شهرک از آب منطقه ای
7تأیید حرائم ناشی از راه های تاثیرگذار در شهرک از وزارت راه و شهرسازی
8تأیید حرائم ناشی از شبکه های وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
9تأیید اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
10تأییده محیط زیست (استعلام محیط زیست صرفاً برای مناطق چهارگانه حفاظت شده)
11نقشه و پلان محل اجرای طرح

مدارک لازم برای صدور مجوز شهرک گلخانه ای


ردیفمدارک
1درخواست مدیر شعبه استانی شرکت شهرک های کشاورزی مستند به درخواست متقاضی (حسب مورد) یا موافقت نامه اولیه
2مصوبه کمیسیون ماده (2) امور اراضی (در مورد زمین های ملی) (مطابق دستورالعمل پیوست)
3طرح توجیهی، امکان سنجی و مطالعات به همراه استعلام های مورد نیاز توسط شرکت مشاور (مطابق چارچوب پیوست)
4نقشه UTM محل اجرای طرح
5نقشه و پلان محل اجرای طرح

استعلامات بین دستگاهی


ردیفاستعلام
1استعلام تخصیص گاز و حرائم خطوط انتقال، تغذیه و ایستگاه ها از شرکت گاز
2استعلام تخصیص برق و حرائم خطوط انتقال و شبکه های توزیع برق از شرکت توزیع برق
3استعلام حرائم ناشی از رودخانه ها، انهار، مسیل ها و تالاب های تاثیر گذار و کنترل سیلاب در شهرک از آب منطقه ای
4استعلام حرائم ناشی از راه های تاثیر گذار در شهرک از وزارت راه و شهرسازی
5استعلام حرائم ناشی از شبکه های وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
6استعلام اداره میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی
7استعلام محیط زیست (استعلام محیط زیست صرفاً برای مناطق چهارگانه حفاظت شده)
8مصوبه کمیسیون ماده (2) امور اراضی (در مورد زمین های ملی) (مطابق دستورالعمل پیوست)

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز شهرک گلخانه ای است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز شهرک گلخانه ای، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز شهرک گلخانه ای


ردیفمجوزلینک
بدون مورد

زمان لازم برای صدور مجوز شهرک گلخانه ای از زمان تاييد مدارک


7 روز کاری

مدت اعتبار مجوز شهرک گلخانه ای


1 سال

هزینه های دریافت مجوز شهرک گلخانه ای


 

ردیفعنوانمبلغ (ریال)توضیحاتپیوست
1هزینه صدور مجوز۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال(برای حداقل زمین و برای زمین های بیشتر از حداقل، مطابق با تعرفه های پلکانی تعرفه ابلاغی وزیر جهاد 1400)
1ابطال تمبر مالیاتی۱۰۰٬۰۰۰ ریال