3.7/5 - (3 امتیاز)

مجوز صادرات آبزیان

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز صادرات آبزیان اطلاعات کامل و جامعی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز در این مطلب قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صادرات آبزیان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 قانون

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 آیین نامه

مقررات اجرایی مربوط به ثبت نام مزارع و عرضه محصولات تاس ماهیان پرورشی

1093 1393/01/15 مقررات

ضوابط عرضه خاویار در فروشگاه های مستقر در فرودگاه های بین المللی کشور

1064 1395/08/03 ضوابط

ضوابط و راهنمای متقاضیان صدور تاس ماهیان پرورشی زنده بر اساس مقررات CITES

981 1393/06/01 ضوابط

راهنمای متقاضیان صدور خاویار تاس ماهیان پرورشی بر اساس مقررات اجرایی مربوط به ثبت نام مزارع و عرضه محصولات تاس ماهیان پرورشی

967 1393/01/15

ضوابط ثبت نام و فعالیت شرکت های متقاضی صادرات خاویار تاس ماهیان پرورشی

966 1394/04/01 ضوابط

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز

965 1387/07/08 قانون
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر اساسنامه 10012
تصویر آگهی روزنامه رسمی 10028
تصویر کارت بازرگانی 100321
درخواست کتبی 100977
تصویر کارت ملی مدیر عامل تصویر کارت ملی مدیر عامل


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 آیین نامه

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز

965 1387/07/08 قانون
استعلام‌های بین دستگاهی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 آیین نامه
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 آیین نامه

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 دستورالعمل

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز

965 1387/07/08 قانون
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 آیین نامه

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز

965 1387/07/08 قانون
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 آیین نامه
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

455 1378/02/05 آیین نامه

قانون اروپایی جلوگیری از تجارت صید غیر مجاز

965 1387/07/08 قانون
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده


فرآیند تمدید مجوز صادرات آبزیان


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز صادرات آبزیانمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز صادرات آبزیان

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز صادرات آبزیان


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز 

فرآیند ابطال مجوز صادرات آبزیان


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز