4/5 - (3 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز صید ( مجوز صیادی ) نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز صید ( مجوز صیادی )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 دانلود

قانون نظام جامع دامپروری كشور

10236 1388/05/07 ماده 5 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 فصول 1 ، 3 و 6 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 9،10،11 دانلود

آیین نامه جایگزینی شناور

11023 1393/07/01 مواد 1 تا 9 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
گواهینامه دریانوردی 10255
عضویت در تعاونی منطقه 10258
تکمیل فرم درخواست 10756
مدارک بیمه(ثالث، بدنه و مسوولیت ) 13142
دفترچه کنترل تردد شناور 13143
قبض پرداخت تعرفه پروانه صید 13144
قبض پرداخت عوارض بندری 13145
کارت سلامت خدمه معتبر 13146
گواهی نامه شایستگی ناخدا و کارکنان شناور 13147
مدارک ثبت شرکت با کاربری صیادی(اساسنامه، آگهی روزنامه، آگهی تغییرات) 13148

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 فصول 1 ، 3 و 6 دانلود

آیین نامه جایگزینی شناور

11023 1393/07/01 مواد 1 تا 9 دانلود

اصلاحیه و بازنگری دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور سال 98

11239 1398/06/09 صفحات 9،10،11 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام زيست محيطي محل فعاليت 10152 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – اداره کل حفاظت محیط زیست 15 www.doe.ir
استعلام اشخاص حقیقی با استفاده از شماره ملی 10188 سازمان ثبت احوال کشور – سازمان ثبت احوال 0 www.ncr.ir
تاییدیه شیلات مبدا و مقصد (جهت انتقال شناور) 10518 سازمان شیلات ایران – اداره کل شیلات 0 shilat.com


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 دستورالعمل ماده 2 دانلود

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10223 1374/06/14 ماده 1 تا 23 دانلود

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 فصول 1 ، 3 و 6 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 9،10،11 دانلود

اصول و ضوابط صید تفریحی

11024 1388/03/11 مواد 1 تا 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 فصول 1 ، 3 و 6 دانلود

اصول و ضوابط صید تفریحی

11024 1388/03/11 مواد 1 تا 5 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صید ( مجوز صیادی ) صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز صید ( مجوز صیادی )


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز صید ( مجوز صیادی )دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 فصول 1 ، 3 و 6 دانلود

آیین نامه جایگزینی شناور

11023 1393/07/01 مواد 1 تا 9 دانلود

اصلاحیه و بازنگری دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور سال 98

11239 1398/06/09 صفحات 9،10،11 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 دستورالعمل ماده 2 دانلود

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10223 1374/06/14 ماده 1 تا 23 دانلود

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز صید ( مجوز صیادی )

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 فصول 1 ، 3 و 6 دانلود

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

10972 1391/01/10 صفحات 9،10،11 دانلود

اصول و ضوابط صید تفریحی

11024 1388/03/11 مواد 1 تا 5 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10223 1374/06/14 ماده 6 دانلود

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 51 دانلود

آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید

10762 1374/01/30 فصول 1 ، 3 و 6 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز صید ( مجوز صیادی )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز صید ( مجوز صیادی )

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز صید ( مجوز صیادی )


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10223 1374/06/14 بند ب ج ماده 22 دانلود

آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10224 1378/02/05 ماده 1 تا 39 آیین نامه دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش نظارتی 11189

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران

10223 1374/06/14 بند ب ج ماده 22 دانلود