5/5 - (1 امتیاز)

مجوز طب کار

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانهو مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز طب کارمشخصات مجوز طب کار


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز طب کار
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه تاسیس مرکز طب پیشگیری و ارتقاءسلامت

422 1390/03/22 همه
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
اطلاعات پرسنلی و تجهیزاتی 100429
گزارش بهره برداری 100430
معرفی مسئولین فنی 100431
تائیدیه های فنی ساختمان 100432
تائیدیه بهداشتی 100433

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز طب کار
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز طب کار


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوز طب کارمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز طب کار


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز طب کارمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز طب کار


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز