1/5 - (1 امتیاز)

مجوز طرح ترافیک

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز طرح ترافیک نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوز طرح ترافیکمشخصات مجوز طرح ترافیک


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز طرح ترافیک
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون امور گمركي

291 1390/09/22 ماده 71

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

54 1392/01/07 بند ت ماده 127

قانون امور گمرکی

264 1390/09/16 ماده 95
فرآیند صدور مجوز طرح ترافیک
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

54 1392/01/07 ماده 129
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز طرح ترافیک

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

54 1392/01/07 تبصره 1 ماده 133
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز طرح ترافیک


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز طرح ترافیک


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوز طرح ترافیکمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز طرح ترافیک

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز طرح ترافیک


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز