3.3/5 - (7 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز فروشگاه سم فروشی نیاز دارید به شما ارائه دهیم.

اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فروشگاه سم فروشی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئین نامه اجرائی قانون حفظ نباتات

10086 1385/01/20 ماده 45 دانلود

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 بند2 ماده7 دانلود

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 ماده 3 ردیف الف دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فروشگاه سم فروشی


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر کارت نظام وظیفه 10003
عکس پرسنلی 10007
مدارک شرکت شامل کپی اساسنامه و آگهي ثبت شركت یا تغییرات 10951
ارائه طرح توجیهی و فنی 11520
ارائه فیش بانکی 12054
اسناد مالکیت 12303
تصویر آخرین مدرک تحصیلی 12773

دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 ماده 10 بند الف و ب دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
استعلام سابقه کار و فعالیت 10072 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان دامپزشکی کشور 0 https://ivo.ir گواهی معتبر سابقه کار

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 صفحه 14 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 صفحه 12 دانلود
مدت زمان صدور مجوز فروشگاه سم فروشی

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 ماده 18 ص 17 دانلود
هزینه صدور مجوز فروشگاه سم فروشی


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 750000 ریال
صدور پروانه 250000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود
نمونه مجوز فروشگاه سم فروشی صادر شده

فرآیند تمدید مجوز فروشگاه سم فروشی


دانلود
شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز فروشگاه سم فروشیدانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 ماده 10 بند الف و ب دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز فروشگاه سم فروشی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 صفحه 12 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 750000 ریال
صدور پروانه 250000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز فروشگاه سم فروشی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده 25 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 ماده26 دانلود

دستورالعمل نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10986 1393/06/24 19 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز فروشگاه سم فروشی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 ردیف2 ماده 7 ص 9 دانلود
مدت اعتبار مجوز فروشگاه سم فروشیهزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
اصلاح 250000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

10220 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2 دانلود
فرآیند ابطال مجوز فروشگاه سم فروشی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین اجرایی قانون نظام مهندسی

10403 1397/10/12 9 دانلود

نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10985 1398/06/24 ماده7 دانلود

نظام صدورمجوز و پروانه واحدهاي گياهپزشكي

10985 1398/06/24 ماده22 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فروشگاه سم فروشی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تصویر تعهد نامه محضری 10035
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 10519

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

نظام صدور مجوز و پروانه های واحدهای گیاهپزشکی

11017 1394/02/15 ماده14 دانلود