5/5 - (2 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز فروش اینترنتی بلیط را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فروش اینترنتی بلیط
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي

11780 1397/04/06 ماده 2 بخش دوم دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر ضمانت بانکی 10032
معرفی نامه 10068
تصوير برابر با اصل كارت ملي مديرعامل و اعضاي هيات مديره شركت 11203
ارائه درخواست کتبی 11224
ضمانت نامه معتبر بانکي 11277
تصوير اساسنامه شركت 12031
تصویر آگهي روزنامه رسمي و کلیه تغییرات 12032
تصوير آخرين مدرك تحصيلي 12441
فرم ثبت اطلاعات بازارگاه جهت احراز صلاحیت 13247

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي

11780 1397/04/06 بخش دوم ماده 3 -رديف 3-1-1 تا 3-1-11 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي

11780 1397/04/06 ماده 3بخش دوم رديف 3-1-3 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي

11780 1397/04/06 ماده 3 بخش دوم رديف2-3 دانلود
هزینه صدور مجوز فروش اینترنتی بلیط


عنوان هزینه مبلغ
هزينه صدور ساليانه 100000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی

10562 1396/04/18 رديف 5 بند 7 دانلود
نمونه مجوز فروش اینترنتی بلیط صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز فروش اینترنتی بلیط


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي

11780 1397/04/06 ماده 4 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي

11780 1397/04/06 ماده 4 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز فروش اینترنتی بلیط

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزينه تمديد ساليانه 100000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی

10562 1396/04/18 رديف 5 بند 7 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز فروش اینترنتی بلیط


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز فروش اینترنتی بلیط


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط فعاليت بازارگاه‌هاي فروش بليت اينترنتي

11780 1397/04/06 ماده 5 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فروش اینترنتی بلیطفایلی وجود ندارد