4.8/5 - (9 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز فروش بلیت قطار مسافربری را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فروش بلیط قطار مسافربری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفتر هاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی

10154 1380/03/27 ماده 30 دانلود

قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی

10597 1384/08/06 ماده 10 دانلود

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فروش بلیط قطار مسافربری


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر شناسنامه 10002
عکس پرسنلی 10007
تصویر فیش بانکی 10013
تصویر کروکی 10025
تصویر کد اقتصادی شرکت 10360
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 10519
گواهی از مرجع صادرکننده مجوز 10967
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل 11133
تصویر سند مالکیت یا اجاره نامه 11594
تصویر برابر اصل اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تأسیس و آگهی آخرین تغییرات سهامداران و هیئت مدیره 11898
کارت ملی مدیرعامل 12755
تصویر کارت پایان خدمت مدیر 12778

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 4 دانلود

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 5 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
گواهی عدم اعتیاد 10021 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0 www.ir
عدم سوء پیشینه کیفری 10097 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 5 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 5 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 4 دانلود

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 5 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 7 دانلود
هزینه صدور مجوز فروش بلیط قطار مسافربری


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور 5000000 ریال
بازدید کارشناس 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 3 دانلود
نمونه مجوز فروش بلیط قطار مسافربری صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز فروش بلیت قطار مسافربری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز فروش بلیت قطار مسافربری


عنوان مدرک کد مدرک
آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 11057
يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار 11351

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 7 دانلود

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 5 دانلود

شیوه نامه نظارت بر نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11263 1398/09/17 ماده 5 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 بند9 ماده 1 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز فروش بلیت قطار مسافربری

روز
مدت اعتبار مجوز فروش بلیت قطار مسافربریهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور لوح 3 ساله 1000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 بند4 ماده 3 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز فروش بلیت قطار مسافربری


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز فروش بلیت قطار مسافربری


عنوان مدرک کد مدرک
يك نسخه از اجاره نامه و يا سند مالكيت محل استقرار 11351


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شیوه نامه نظارت بر نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11263 1398/09/17 ماده 5 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز فروش بلیت قطار مسافربریهزینه اصلاح مجوز فروش بلیت قطار مسافربری


عنوان هزینه مبلغ
هزینه بازدید 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 3 دانلود
فرآیند ابطال مجوز فروش بلیت قطار مسافربری


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 8 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فروش بلیت قطار مسافربریفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اعطای مجوز نمایندگی فروش بلیت قطارهای مسافری

11238 1398/09/12 ماده 8 دانلود