به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی در داخل کشور

 

مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی در داخل کشور

 

مرجع صدور مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجیمشخصات مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

10011 1388/11/21 ماده(6) بند (1) دانلود

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 ماده 2 و 5 مصوبه دانلود

اصلاح ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 1 جلسه 270 کمیسیون

10918 1396/11/05 کل مصوبه دانلود

قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

11364 1389/12/11 ماده 7 دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

11365 1382/09/19 ماده 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
فرم تكميل شده مشخصات فردی مديرعامل و اعضاي هيئت مديره در دو نسخه 10497
فرم تكميل شده مشخصات شركت 10498
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 10499
برگه تعهد،اجازه فعالیت،موافقت ارائه کننده یانمایندگی موردتائیدرگولاتوری وسفارت ایران درکشورمبدا 11066
ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات (پس از درخواست سازمان) 11142
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11204
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 11205
تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه شخص حقیقی یا مدیرعامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 11206
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات 11209
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 11210
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 11217
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهی آخرین تغییرات در سهامداران و و اعضای هیئت مدیره؛ 11218
اصل فيش بانکي پرداخت مبلغ حق الامتياز 11221
یک نسخه از مصوبات مربوطه امضاشده توسط صاحبان امضا مجاز و مهمور به مهر شرکت 11250

دانلود
دانلود
دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 ماده 4 دانلود

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 بند 6-2 ماده 6 دانلود

اصلاح ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 1 جلسه 270 کمیسیون

10918 1396/11/05 کل مصوبه دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
تاییدیه حراست (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) 10136 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 60 www.ict.gov.ir
گواهی عدم سوء پیشینه 10434 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 https://adliran.ir مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 بند 6-2 ماده 6 دانلود

مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

11391 1395/11/25 بند 1 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 ماده 4 و 6 مصوبه دانلود

اصلاح ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 1 جلسه 270 کمیسیون

10918 1396/11/05 مصوبه دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه جلسه يازدهم هيات مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در خصوص عناوين و سقف زماني صدور مجوزهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

11391 1395/11/25 بند 8 جدول الف دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 ماده 3 دانلود
هزینه صدور مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی


عنوان هزینه مبلغ
مبلغ حق امتياز صدور مجوز 50000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 ماده 10 دانلود

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( تصویب نامه هیئت وزیران)

11363 1388/11/21 بند 5 ماده 6 دانلود

قانون وظایف و اختیارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (تصویب در تاریخ 19 / 9 0/ 1382)

11365 1382/09/19 ماده 3 دانلود
نمونه مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
فرم تكميل شده مشخصات شركت 10498
فرم تكميل شده سهامداران شركت به تعداد سهامداران 10499
تصاویر تمام صفحات شناسنامه (برابر اصل) مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره 11134
فرم تکمیل شده مشخصات فردی 11148
تصویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11204
تصویر برابر اصل شده کارت ملی مدیرعامل واعضای هیئت مدیره؛ 11205
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات 11209
چهار قطعه عکس رنگی ۴×۳ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره؛ 11210
گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مربوط به سه ماهه اخیر؛ 11211
تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی آگهي آخرین تغییرات در سهامداران و اعضای هیئت مدیره؛ 11219

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 3 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 ماده 3 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجیهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 14 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فروش سیم کارت‌ تلفن همراه خارجیفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط و دستورالعمل فروش سیم کارت های تلفن همراه خارجی در داخل کشور – مصوبه شماره 8 جلسه شماره 167

10074 1392/03/30 ماده 14 مصوبه دانلود