2.8/5 - (6 امتیاز)

راهنمای دریافت مجوز فروش کود کشاورزی


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز فروش کود کشاورزی را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
فعالیت کارگزاری توزیع و فروش نهاده کشاورزی
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت جهاد کشاورزی

شرایط لازم برای دریافت مجوز فروش کود کشاورزی


شرایط دریافت مجوز فروش کود کشاورزی عبارتند از :

 

ردیف شرایط
1 ثبت اطلاعات فردی متقاضی در سامانه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
2 عدم اشتغال به کار متقاضی در مراکز دولتی
3 ارائه اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات ثبت شرکتها ( روزنامه رسمی) و تعیین دارندگان حق امضاء الزامی (اشخاص حقوقی)
4 ارایه مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های کشاورزی.
5 ارایه گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم (متقاضی مرد ) .
6 اخذ کد کارگاهی از شعبات سازمان تامین اجتماعی ( اشخاص حقیقی وحقوقی )
7 معرفی مسئول فنی توسط اشخاص حقوقی
8 ارایه ضمانت نامه معتبر در زمان انعقاد قرارداد با کارگزار( طبق آئین نامه تضمین معاملات دولتی شماره ھ 50659 ت / 123402 مورخ 22/09/1394 مصوب هیأت محترم وزیران )
9 داشتن انبار با مشخصات و امکانات استاندارد و مورد تائید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (انبار می بایست، ظرفیت 30 درصد سهمیه سالانه را دارا باشد.) (مطابق دستورالعمل اخذ کارگزاری)
10 مجهز بودن دفتر و انبار به امکانات رایانــــه ای جهت ثبت ورود و خروج کالا طبق برنامه نرم افزاری ارائه شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
11 متقاضی باید ساکن شهر یا روستای محل مورد تقاضای عاملیت باشد.
12 انبار متقاضی جدید با نزدیکترین انبار کارگزاران مجاور خود حداقل 15 کیلومتر فاصله داشته باشد.

مدارک لازم برای دریافت مجوز فروش کود کشاورزی


ردیف مدارک
1 تصویر اطلاعات فردی متقاضی در سامانه پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
2 تصویر آخرین مدرک تحصیلی مرتبط (حداقل کارشناسی)
3 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم برای آقایان
4 تاییدیه عدم اعتیاد
5 گواهی عدم اشتغال به کار در دستگاه های دولتی
6 ارائه اساسنامه شرکت و آخرین تغییرات ثبت شرکتها ( روزنامه رسمی) و تعیین دارندگان حق امضاء الزامی (اشخاص خقوقی)
7 معرفی نامه مسئول فنی
8 ارایه کد کارگاهی از شعبات سازمان تامین اجتماعی ( اشخاص حقیقی وحقوقی )
9 ارایه ضمانت نامه معتبر در زمان انعقاد قرارداد با کارگزار

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 گواهی عدم اعتیاد

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز فروش کود کشاورزی است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز فروش کود کشاورزی، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز فروش کود کشاورزی


ردیف مجوز لینک
1 بدون مورد

زمان لازم برای دریافت مجوز فروش کود کشاورزی از زمان تاييد مدارک


10 روز کاری

مدت اعتبار مجوز فروش کود کشاورزی


دائمی(دائمی به شرط رعایت ضوابط موجود با عقد قرارداد یکساله )

هزینه های مجوز فروش کود کشاورزی


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور پروانه ۱۰۰٬۰۰۰ ریال