به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

آنچه در این مطلب می خوانید ...


در این مقاله قصد داریم تا درخصوص مجوز فعالیت آموزشگاه زبان اطلاعات جامع و کاملی خدمت شما عزیزان ارائه خواهیم داد.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

عنوان رسمی کسب و کار

فعالیت مرکز غیردولتی ( آموزشگاه‌های زبان خارجی)

دریافت کننده مجوز

اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی

مرجع/متولی صدور مجوز و نظارت پسینی

وزارت آموزش و پرورش – سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی – اداره کل مدارس و مراکز غیر دولتی

مجری صدور

وزارت آموزش و پرورش – اداره کل آموزش و پرورش استان

معرفی کسب و کار

فعالیت مرکز آموزشی غیردولتی مشتمل بر آموزشگاه‌های زبان خارجی مجوزی است برای فعالیت مرکز غیردولتی( آموزشگاه‌های زبان خارجی) قبل از درخواست این مجوز، باید مجوز تاسیس آموزشگاه زبان را دریافت کرده باشید.

شرایط لازم برای صدور مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 دارا بودن مجور تأسیس معتبر (مطابق مفاد ماده‌ی «3» آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون تأسیس و اداره‌ی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی)
2 تأمین نیروی انسانی مورد نیاز براساس ضوابط علمی و گزینش آموزش و پرورش
3 تأمین فضای آموزشی مورد نیاز (احداث، خرید یا اجاره) بر اساس ضوابط مورد تایید سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس
4 اخذ تأییدیه‌ی فنی ‌و ایمنی و استحکام بنای فضای پیشنهادی از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس. (مطابق فهرست اعلامی سازمان نوسازی از سوی وزارت آموزش و پرورش)
5 پیشنهاد نام برای مرکز غیردولتی. (نام مرکز متعارف باشد و تکراری نباشد، 3 نام به ترتیب اولویت پیشنهاد شود)
6 تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه حداقل برای یک سال مطابق آیین نامه تضمین معامات دولتی و مصوبه شورای نظارت منطقه/ناحیه/استان
7 تاییدیه صلاحیت از حراست دستگاه متبوع

مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف مدارک توضیحات
1 فهرست اسامی و اطلاعات نیروی انسانی براساس ضوابط علمی و گزینش آموزش و پرورش
2 نامه درخواست اسامی پیشنهادی برای مدرسه به ترتیب اولویت
3 تأییدیه‌ی استحکام بنای صادره از اداره‌ی نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
4 معرفی نامه مدیران پیشنهادی
5 ضمانت نامه بانکی

استعلامات بین دستگاهی جهت صدور مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
3 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
7 تأییدیه فنداسیون و استحکام ساختمان سازمان نظام ساختمان درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب وکار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز فعالیت آموزشگاه زبان است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز فعالیت آموزشگاه زبان، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.

مجوز های پیش نیاز جهت صدور مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

زمان لازم برای صدور مجوز از زمان تاييد مدارک
5ماه
مدت اعتبار
دائمی

شرایط لازم برای تمدید مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
3 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
4 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
5 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.

استعلامات بین دستگاهی جهت تمدید مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای اصلاح مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری : به درگاه قضایی من adliran.ir مراجعه نموده و حداکثر 24 ساعت گواهی شما صادر و از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود. دقت نمایید؛ برای دریافت این گواهی، فقط از طریق آدرس اشاره شده اقدام و دریافت گواهی از طریق دفاتر پلیس 10+ و یا سایر مراجع مورد تایید نمی باشد.
2 تغییر و جایجایی در کارکنان یا اشخاص ذیربط
3 تغییر در مدیران و صاحبان امضای مجاز
4 تغییر در مفاد اساسنامه
5 کاهش سرمایه
6 الزامات تخصصی شخصیت حقوقی : متقاضی این مجوز باید دارای سمت مدیرعاملی یا عضو هیات مدیره باشد
7 الزامات تخصصی شخصیت حقوقی : وجود دو یا چند شخصیت حقوقی
8 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : آگهی انحلال شرکت ادغام شونده منتشره در روزنامه ی رسمی
9 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
10 تغییر نام و عنوان
11 تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
12 رعایت الزامات صلاحیت انتظامی و ترافیکی اماکن عمومی : و قبول تعهد نامه، برابر با موارد مندرج در صدور مجوز در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
13 الزامات فنی ساختمان : استعلام تاییدیه ی فنی و ایمنی و استحکام بنای فضای پیشنهادی از اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
14 پرداخت هزینه صدور مجوز فعالیت آموزشگاه زبان
15 احراز نشانی و موقعیت مکانی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
16 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
17 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
18 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
19 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
20 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
21 تأییدیه آدرس و کد پستی
22 تأییدیه آدرس و کد پستی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی

مدارک لازم برای اصلاح مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 ارائه مدرک تحصیلی
3 ارائه صورتجلسه : مجمع عمومی مبنی بر موافقت با تغییر محل استقرار برای اشخاص حقوقی
4 ترکیب اعضاء : مستندات توافقات انجام شده در خصوص ترکیب سهامداران – اعضای هیات مدیره – معرفی مدیرعامل و تعیین تکلیف اموال – دیون و تعهدات
5 ارائه سند مالکیت، اجاره نامه رسمی یا اسناد تصرف قانونی : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
6 تأییدیه پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا : در صورت تغییر و جابجایی نشانی و موقعیت مکانی
7 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : تحویل کلیه اسناد و دفاتر قانونی و پرونده دانش آموزان به شخصیت حقوقی جدید

استعلامات بین دستگاهی جهت اصلاح مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 تأییدیه احراز نشانی و موقعیت مکانی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها غیر برخط و فرآیندی
3 استعلام برخط نشانی و کد پستی وزارت ارتباطات / شرکت پست درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
5 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
6 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط
7 تصدیق برخط اصالت سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها/درگاه تخصصی برخط
8 تأییدیه صلاحیت انتظامی و ترافیکی فراجا / پلیس اطلاعات درگاه تخصصی غیر برخط و فرآیندی

شرایط لازم برای توسعه مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 قبول تعهدنامه : راهنمای این مجوز را خوانده و اقرار می‌نمایم؛ شرایط و مدارک لازم را دارم و حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت این درخواست و ارجاع به درگاه تخصصی، همه مدارک لازم را بارگذاری خواهم کرد و در صورت نقص یا عدم بارگذاری آن، صادر کننده مجوز می‌تواند درخواستم را رد نماید.
2 تأمین حداقل فضای فیزیکی یا مستحدثات : بر اساس ضوابط مورد تایید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس
3 پرداخت وجه مربوطه
4 رعایت الزامات تخصصی : دارابودن مدرسه غیردولتی فعال
5 احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اتباع حقیقی ایرانی : از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند (My.gov.ir) انجام می شود.
6 احراز هویت کاربران : تطبیق سامانه شاهکار (شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی) بین شماره تلفن همراه مالک و شناسه هویتی صاحب تلفن همراه : کد ملی برای اشخاص حقیقی، شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و شماره گذرنامه و یا شماره کارت آمایش برای اتباع خارجی
7 نداشتن سوابق محکومیت های مالی
8 احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و استعلام اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی : شخصیت حقوقی، نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأسیس شده و داشتن اساس‌نامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات اعم از آدرس، فعالیت مرتبط، سرمایه، مدیران و صاحبان امضاء در روزنامه رسمی الزامی‌است.
9 نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری : به درگاه قضایی من adliran.ir مراجعه نموده و حداکثر 24 ساعت گواهی شما صادر و از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود. دقت نمایید؛ برای دریافت این گواهی، فقط از طریق آدرس اشاره شده اقدام و دریافت گواهی از طریق دفاتر پلیس 10+ و یا سایر مراجع مورد تایید نمی باشد.
10 تعیین و معرفی : دو نفر
11 تأمین و بکارگیری : نیروی انسانی مورد نیاز
12 افزایش سرمایه
13 عدم محکومیت به محرومیت از انجام فعالیت

مدارک لازم برای توسعه مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف مدارک توضیحات
1 تصویر چهره : برای دریافت تصویر چهره نیاز به شماره سریال 10 رقمی پشت کارت ملی (یا شماره قبض دریافتی) می باشد. توجه کنید که رقم دوم شماره سریال، یک حرف انگلیسی بزرگ است.
2 ارائه مدرک تحصیلی
3 ارائه فهرست مشخصات
4 ارائه صورتجلسه : مجمع عمومی مبنی بر توسعه و معرفی نماینده حقوقی با رعایت جنسیت
5 ارائه نام و عنوان پیشنهادی
6 ارائه سند مالکیت، اجاره نامه رسمی یا اسناد تصرف قانونی
7 ارائه ضمانت‌نامه : تضمین منابع مالی لازم جهت تامین هزینه های مدرسه حداقل برای یک سال
8 تأییدیه واحدهای ذیربط درون دستگاهی : استعلام رسیدگی به تخلفات اداری نماینده حقوقی معرفی شده

استعلامات بین دستگاهی جهت توسعه مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف استعلام مرجع پاسخ درگاه اخد کننده نوع استعلام
1 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسنامه و کارت ملی) اشخاص حقیقی ایرانی وزارت کشور / سازمان ثبت احوال پنجره ملی خدمات دولت هوشمند برخط
2 استعلام برخط احراز هویت کاربران (شاهکار) وزارت ارتباطات / سازمان تنظیم درگاه ملی مجوزها برخط
3 استعلام برخط وضعیت محکومیت مالی قوه قضائیه / مرکز فن‌آوری اطلاعات درگاه ملی مجوزها برخط
4 استعلام برخط احراز هویت (داشتن شناسه ملی) و اساسنامه و اطلاعات عمومی اشخاص حقوقی خصوصی قوه قضائیه / سازمان ثبت اسناد درگاه ملی مجوزها برخط

شرایط لازم برای تعلیق مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 تسویه بدهی معوق : با پرسنل مدرسه
2 تسویه بدهی معوق : مستندات تسویه حساب تسهیلات بانکی
3 تسویه بدهی معوق : مستندات تصفیه شخص حقوقی
4 رعایت الزامات تخصصی : استرداد تضامین قانونی منوط به اننجام تمامی تعهدات قانونی و تسویه حسابها می باشد
5 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : عدول از یکی شرایط مصرح در کاربرگ به تشخیص دستگاه نظارت پسینی تا زمان رفع ایراد
6 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : مصوبه موردی مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیات دولت
7 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
8 تسویه بدهی معوق : ارایه مفاصا حسابهای قانونی – ترازنامه مالی – پرونده تحصیلی دانش آموزان – دفاتر و اسناد قانونی و مجوز تاسیس و راه اندازی

مدارک لازم برای تعلیق مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر توقف موقت فعالیت

شرایط لازم برای ابطال مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف شرایط توضیحات پیوست
1 برگزاری مجمع : مصوبه مجمع فوق العاده مبنی بر انحلال
2 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : اظهار نادرست درباره داشتن شروط مجوز فعالیت آموزشگاه زبان
3 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : انحلال و توقف فعالیت مدرسه غیردولتی صرفا پس از پایان سال تحصیلی امکان پذیر است
4 تخلفات و اقدامات مغایر ضوابط : تحویل اصل اسناد و دفاتر قانونی واحد یا واحدهای غیردولتی
5 ارتکاب جرم : حکم قطعی مراجع قضایی و انتظامی
6 از دست دادن هریک از شرایط لازم برای صدور مجوز فعالیت آموزشگاه زبان
7 تسویه بدهی معوق : مستندات تسویه حساب تسهیلات بانکی
8 تسویه بدهی معوق : مستندات تصفیه شخص حقوقی

مدارک لازم برای ابطال مجوز فعالیت آموزشگاه زبان

ردیف مدارک توضیحات
1 ارائه صورتجلسه : مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر انحلال و تعیین تکلیف اموال-دیون و تعهدات مربوط
2 ارائه مفاصاحساب بیمه تأمین اجتماعی : مفاصا حساب بیمه و تأمین اجتماعی در طول فعالیت
3 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : صورتجلسه انجمن اولیا
4 ارائه گزارش و مستندات عملکردی : صورتجلسه انجمن اولیا و مربیان مشتمل بر اعلام انحلال و انجام کامل تعهدات قانونی