به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت پروانه و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس وفعالیت سازمانهای مردم نهاد

12047 1384/03/29 مواد 3 تا 5 دانلود

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12048 1384/03/29 مواد 13 تا 15 دانلود

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 ماده 17و تبصره3 ماده22 دانلود

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 بنذ پ ماده 18 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی 10452
صورتجلسه مجمع عمومی موسس 11175
درخواست تشکیل سمن 11406

دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 بندپ ماده 18 دانلود

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 تبصره 3 ماده 22 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
جهاد کشاورزی 10226 سازمان جهاد کشاورزی – ادارات جهاد کشاورزی 30 www.maj.ir
گزارش کارشناسی قوه قضاییه ج.ا.ا 10035 قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 0 http://ssaa.ir
گزارش کارشناسی نیروی انتظامی ج.ا.ا 10028 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0 http://police.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 تبصره 3 ماده 22 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 مواد 17تا26 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 مواد22و 25 دانلود
مدت اعتبار مجوز
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزیهزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزیهزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 ماده 31 دانلود

اساسنامه سازمانهای مردم نهاد

12050 1384/03/29 ماده 15 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فعالیت انجمن خبرگان کشاورزی


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه اسناد 10240
صورتجلسه مجمع فوق العاده 11244

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد

12049 1384/03/29 ماده 31 دانلود

اساسنامه سازمانهای مردم نهاد

12050 1384/03/29 ماده 15 دانلود