به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

10735 1365/12/12 بند 15ماده 2 دانلود

آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

10737 1368/05/14 ماده 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
دانلود
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجی


عنوان مدرک کد مدرک
روادید مطبوعاتی برای اتباع خارجی 11025
تصویر صفحه اول شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس پرسنلی 11663
معرفی نامه موسسه مرکزی یا منطقه ای و یا دفتر رسانه خارجی در کشور 11908

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

10737 1368/05/14 ماده 2 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

10737 1368/05/14 تبصره 2 ماده 2 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئين نامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسائل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها

10737 1368/05/14 ماده 3 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجی صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجی

ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فعالیت خبری رسانه های خارجیفایلی وجود ندارد