به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای دریافت مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
فعالیت شرکت سرمایه گذاری
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقیقی,اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط لازم برای دریافت مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری


شرایط دریافت مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری عبارتند از :

 

ردیف شرایط
1  ثبت شرکت نزد مرجع رسمی ثبت شرکت‌ها
2 داشتن اساسنامه مطابق با نمونه اساسنامه مصوب سازمان برای شرکتهای سرمایه گذاری ممهور به مهر مرجع ثبت شرکتها
3 تأیید صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و اعضای هیئت ‌مدیره ی شرکت طبق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی (در خصوص مجوزهای مبتنی بر تبدیل به سرمایه گذاری)
4 ارائه تاییدیه از اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست در خصوص مؤسسین/ سهامداران عمده (در خصوص مجوزهای مبتنی بر درخواست تاسیس)

مدارک لازم برای دریافت موافقت اصولی درمانگاه پزشکی ورزشی


ردیف مدارک
1 درخواست کتبی
2 تصویر اساسنامه‌ جدید ثبت شده شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها
3 تصویر آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور (که مشمول مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده، فهرست سهامداران و میزان سرمایه‌ی پرداخت شده و تعهد شده‌ی هریک باشد)
4 گواهی تایید صلاحیت حرفه ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت (در خصوص مجوزهای مبتنی بر تبدیل به نهاد مالی)
5 گواهی اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست در خصوص مؤسسین/ سهامداران عمده (در خصوص مجوزهای مبتنی بردرخواست تاسیس)

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 گواهی تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت (در خصوص مجوزهای مبتنی بر تبدیل به نهاد مالی)
2 گواهی اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریست در خصوص مؤسسین/ سهامداران عمده

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری


ردیف مجوز لینک
1 بدون مورد

زمان لازم برای دریافت مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری از زمان تاييد مدارک


180 روز کاری

مدت اعتبار مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری


دائمی

هزینه های مجوز فعالیت شرکت سرمایه گذاری


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 0.0001 سرمایه ثبت‌شده با سقف و کف اعلامی در ابلاغیه مصوبات شورای عالی بورس در خصوص تغییر کارمزدهای سازمان بورس و اوراق بهادار است.