5/5 - (2 امتیاز)

مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون پولی و بانکی کشور

120 1351/04/18 ماده 11 بند ب

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

122 1383/10/22 1

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور

947 1395/12/14 14

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

1001208 1395/11/10 21

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 ۱۱ و ۱۵
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
صورتجلسه مصوب هیات مدیره 100173
گواهی مسدودی سرمایه 1001007
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل) مدیر عامل 1001126
تصویر برابر اصل شده کلیه صفحات اساسنامه، روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس اولیه و نیز آگهی آخرین تغییرات 10011706
آدرس دقیق شرکت به همراه کدپستی و شماره تلفن و فاکس جهت انجام مکاتبات 10011700800
گواهی سابقه کار 100002
صورتجلسه مجمع عمومی عادی 100005
صورتجلسه مجمع فوق العاده 100006
تاییدیه اطلاعات بانکی 100011
تاییدیه اولیه پلیس پیشگیری 12688
تاییدیه نهایی پلیس پیشگیری 12689
اصل گواهي نامه عدم سوء پيشينه معتبر 11104
تعیین محل فعالیت 12240
اساسنامه مورد تایید بانک مرکزی مصوب مجمع عمومی موسس 1001176
تعهدنامه محضری مطابق با فرم های بانک مرکزی 1001180
اساسنامه ثبت شده در مرجع ثبتی کشور 1001201
تاییدیه حراست 101988
ثبت اطلاعات در سامانه و اخذ کد رهگیری توسط متقاضی 1001446
اساسنامه ، آگهی تاسیس، آگهی ثبت و آگهی آخرین تغییرات انجام شده روزنامه رسمی 1001452
اساسنامه برای اشخاص حقوقی(قید موضوع فعالیت در اساسنامه الزامی می باشد) 1001474
تایید عملکرد *55554

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13 و 15
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
تایید اطلاعات هویتی 10001 وزارت کشور – سازمان ثبت احوال کشور 0 http://www.sabteahval.ir
تاییدیه اماکن 10008 پلیس اطلاعات و امنیت عمومی – پلیس نظارت بر اماکن عمومی 0
عدم سوء پیشینه 10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir
استعلام وزارت اطلاعات 10089 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir
استعلام مدرک تحصیلی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 10123 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و موسسات آموزش عالی 0 www.msrt.ir
آدرس پستی 10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13 و 15
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 11 و 13 و 15
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13 و 15
ضوابط خاص تمدید مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13 و 15
مدت زمان تمدید مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید
فرآیند اصلاح


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13 و 15
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 13 و 15
مدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنهفرآیند ابطال مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه


شرایط قابلیت ابطال مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 34 و 35

اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه چند شعبه‌ای

1334 1388/05/20 29 و 30 و 31
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه


عنوان مدرک کد مدرک
مجوز فعالیت صندوق قرض الحسنه 100626
ارائه درخواست کتبی 11205
صورتجلسه مجمع فوق العاده 100006

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرائی تاسيس، فعاليت و نظارت بر صندوق هاي قرض الحسنه

1332 1388/05/20 34 و 35

اساسنامه نمونه صندوق‌های قرض‌الحسنه چند شعبه‌ای

1334 1388/05/20 29 و 30 و 31