به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی ( مجوز فعالیت مدیریت اپرون ) را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی

10583 1392/01/18 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی


عنوان مدرک کد مدرک
رزومه 10482
نظام نامه 10963
ارائه درخواست کتبی 11224
گزارش بازرسي سازمان 12488
فرم تغييرات 12585
توافق نامه 12586

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.AR.C.015 دانلود

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.AR.C.050 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10118 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون هواپیمایی کشوری

10580 1328/05/01 5 دانلود

آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی

10583 1392/01/18 20 دانلود

شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي

11836 1389/07/01 4 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.AR.C.035 & ADR.AR..C.005 دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
نمونه مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی ( مجوز فعالیت مدیریت اپرون )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی ( مجوز فعالیت مدیریت اپرون )هزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی ( مجوز فعالیت مدیریت اپرون )


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 11443
گزارش بازرسي سازمان 12488

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.OR.B.040 دانلود

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.AR.C.040 دانلود

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.OR.E.005 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
فرآیند ابطال مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی ( مجوز فعالیت مدیریت اپرون )


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون هواپیمایی کشوری

10580 1328/05/01 16 دانلود

آیین نامه احداث ، توسعه ، بهره برداري و مدیریت فرودگاه هاي غیر نظامی

10583 1392/01/18 21 دانلود

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.OR.B.040 دانلود

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.OR.C.015 دانلود

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.AR.C.040 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز فعالیت مدیریت فرودگاهی ( مجوز فعالیت مدیریت اپرون )فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.AR.C.040 دانلود

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.AR.C.055 دانلود

مقررات فرودگاهي

11831 1398/11/28 ADR.AR.C.005 دانلود