4/5 - (2 امتیاز)

مجوز ماینینگ در تهران

!!!! جدید !!!! آیین نامه جدید استخراج رمز ارزها(مصوبه جدید ماینینگ)  !!!! جدید !!!!

مصوبه جدید ماینینگ در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ منتشر شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله «آیین نامه جدید استخراج رمز ارزها» رجوع فرمایید.

!!!!!!!! جدید !!!!!!!  ضوابط استفاده از رمز ارزهای استخراج شده در ایران برای واردات تصویب شد !!!!!!!جدید !!!!!!!

هیأت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

هیأت عامل این بانک با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ت/۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳۹۸.۵.۱۳ و ۸۶۵۷۳/ت۵۸۰۷۸هـ مورخ ۱۳۹۹.۷.۳۰ هیأت وزیران،

ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفاً به منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

براین اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

مرجع صدور مجوز ماینینگ در تهران ( مجوز ماینینگ در شیراز )مشخصات مجوز


اصلاحیه دستورالعمل صدور مجوز ماینینگ

۱- حداقل توان مصرفی مجاز برای صدور مجوز از ۲۵۰ کیلووات به ۱۰۰ کیلووات کاهش می یابد.

۲- قید سه سال از صدور مجوز برای واحدهای غیرفعال موضوع تبصره های ۲ و ۸ حذف می گردد. بنابراین صدور مجوز در واحدهای غیر فعال مجاز است.

۳-  صدور و یا اصلاح جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری برای استخراج رمز ارز در محل واحدهای موجود اعم از داخل و خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی مجاز است.

۴- به استناد مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار به شماره ۸۰/۱۱۳۹۷۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۸ صدور مجوز برای بیش از یک واحد در یک پلاک ثبتی امکان پذیر است.

متقاضی موظف است متعهد به حفظ تولید و اشتغال واحد فعال خود باشد.

۵- سایر مفاد دستورالعمل مذکور کماکان به قوت خود باقی است.

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز ماینینگ در تهران ( مجوز ماینینگ در شیراز )
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 58144/ت 55637 هـ هیئت وزیران

11598 1398/05/13 2 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

11553 1398/08/28 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز

توجه !!!! بنا به اصلاحیه دستورالعمل در سال ۱۴۰۰ قید سه سال از صدور مجوز برای واحدهای غیر فعال حذف می گردد. )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

11553 1398/08/28 6 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

11553 1398/08/28 6 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
جواز تأسیس (حداکثر) 1100000 ریال
پروانه‌بهره‌برداری 150000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380- بند 11 تبصره ماده 46

11317 1380/11/27 11 دانلود

قانون بودجه سال 1364- تبصره 5

11318 1363/12/29 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز ماینینگ در تهران ( مجوز ماینینگ در شیراز )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز ماینینگ در تهران ( مجوز ماینینگ در شیراز )

ماههزینه تمدید مجوز ماینینگ در تهران ( مجوز ماینینگ در شیراز )


عنوان هزینه مبلغ
جواز تأسیس 60000 ریال
پروانه بهره برداری 60000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور جواز تأسیس و پروانه‌بهربرداری برای فعالیت استخراج رمز ارز

11553 1398/08/28 6
فرآیند اصلاح مجوز ماینینگ در تهران ( مجوز ماینینگ در شیراز )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز ماینینگ در تهران ( مجوز ماینینگ در شیراز )

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز ماینینگ در تهران ( مجوز ماینینگ در شیراز )


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز ماینینگ در تهران ( مجوز ماینینگ در شیراز )

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز