3.5/5 - (13 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مطلب قصد داریم تا تمامی اطلاعات لازم برای دریافت مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین راهی را به طور کامل و جامع به شما عزیزان ارائه دهیم.

حتما تاکنون در سفرهای برون شهری، مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی را ملاحظه نمودید. حتی ممکن است خیلی از شما از این مجتمع های رفاهی برای استراحت خود بهره برده باشید. ممکن است برایتان سوال پیش آمده باشد که چگونه می توان برای تاسیس این مجتمع های خدماتی رفاهی مجوز دریافت کرد؟ برای پاسخ به این سوال با ما تا انتهای مقاله همراه باسید.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین راهی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی 689 1396/04/18 ماده 20 رديف 1و2
ابلاغ اصلاحيه طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي 1006012 1377/07/05 تبصره ذيل ماده واحده
فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
تصویر تعهد نامه محضری 10035استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین راهی
روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
شيوه نامه مكانيابي مجتمع‌ها 100613 1398/05/23 بند 4-4
مدت اعتبار مجوز
ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ابلاغ اصلاحيه طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي 1006012 1377/07/05 ماده 9
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی 689 1396/04/18 ماده 20 رديف 1 و 2
نمونه مجوز صادر شده
فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین راهی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11205


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز
روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
تعرفه طرح جامع خدمات رفاهی بین راهی 689 1396/04/18 ماده 20 رديف 1 و 2
فرآیند اصلاح مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین راهی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین راهی
روز
مدت اعتبار مجوز
ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین راهی


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ابلاغ اصلاحيه طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي 1006012 1377/07/05 ماده 9 تبصره 2
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز مجتمع خدمات رفاهی بین راهیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط
ابلاغ اصلاحيه طرح جامع خدمات رفاهي بين راهي 1006012 1377/07/05 ماده 9 تبصره 2