به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

 مجوز مجمع عمومی فوق العاده

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز مجمع عمومی فوق العاده نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مجمع عمومی فوق العاده
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 20

ماده ۲۰ – عرضه عمومي اوراق بهادار در بازار اوليه منوط به ثبت آن نرد سازمان با رعايت مقررات اين قانون ميباشد و عرضه عمومي اوراق بهادار به هر طريق بدون رعايت مفاد اين قانون ممنوع است.

ضوابط نظارت سبا بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام

70 1386/04/27 ماده 3

افزايش سرمایه شركتهاي ثبت شده، اعم از عرضة عمومي يا عرضة محدود، منـوط بـه اخـذ مجـوز از سـازمان بـا رعايت مقررات مربوطه ميباشد.

اساسنامه شرکت سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

881 1398/08/19 ماده 10

ماده ۱۰-  تصویب تغییرات سرمایه :

هرگونه تغییر در سرمایه شرکت اعم از کاهش یا افزایش منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده است.

دعوت از این مجمع برای بررسی موضوع تغییر سرمایه موکول به اعلام تایید سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر رعایت قوانین و مقررات می باشد.

تبصره : مجمع عمومی فوق العاده می‌تواند به هیئت مدیره اجازه دهد پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف مدت معینی – که نباید از دو سال تجاوز کند – سرمایه شرکت را تا مبلغ معینی از طریق این مجمع مشخص نموده است ، افزایش دهد.

فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 22 ماده ۲۲ : تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید.

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی مصوب شورای عالی بورس اوراق بهادار

1258 1385/10/25 ماده 5 ماده ۵ : برای ثبت درخواست انتشار اوراق بهادار ناشر موظف است فرم تقاضای ثبت بیانیه ثبت و حسب مورد از طرح اعلامیه پذیره نویسی اوراق بهادار را به صورت کامل و همزمان به همراه رسید واریز حق رسیدگی به سازمان تحویل داده و رسید دریافت نماید.

مصوبه درخصوص ضرورت استفاده از متعهد پذیره‌نویس در تأسیس و افزایش سرمایه شرکت سهامی عام

883 1388/03/25 کل در موارد ثبت شرکت سهامی عام که بخشی از سرمایه شرکت از طریق پذیره نویسی عمومی تامین می گردد، مجوز عرضه عمومی صرفاً در شرایطی صادر می‌شود که ناشر علاوه بر رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه ، شخص حقوقی معتبری را به عنوان متعهد پذیره نویس معرفی کنند.

این شخص حقوقی تعهد نماید که باقیمانده مبلغ را در مهلت پذیره نویسی تامین نماید تا کل مبلغ مندرج در امیدنامه و بیانیه صفحه جهت تأسیس شرکت تامین گردد.

در مواردی که پذیره نویسی به منظور افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام صورت گیرد صدور مجوز پذیره نویسی برای افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان و معرفی شخص حقوقی معتبر به عنوان متعهد پذیره نویسی امکان پذیر می باشد.

تبصره :

در رابطه با بانک‌ها و بیمه‌ها با توجه به محدودیت‌های موجود در مالکیت سهام آنها به منظور کاهش هزینه‌ها در معرفی متعهد پذیره نویس سهامداران عمده می‌توانند طی نامه‌های جداگانه‌ای تعهد خود را جهت این مشارکت در افزایش سرمایه بانک بیمه تا سقف مالکیت شان اعلام نمایند.

بدیهی است در صورت عدم ایفای تعهد یادشده مسئولیت جبران هرگونه خسارات وارده به سرمایه‌گذاران سهامداران و ناشر برعهده سهامدارانی که متعهد به مشارکت شده اند خواهد بود.

استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط و مقررات نهاد ناظر بانک ها و بیمه ها

884 1398/08/19 ماده 19 / ماده 10 فایلی وجود ندارد
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار

882 1385/10/25 ماده 17 ماده ۱۷ : اعتبار مجوز عرضه عمومی برای شروع پذیره نویسی حداکثر ۶۰ روز از تاریخ صدور مجوز توسط سازمان است که در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول سازمان حداکثر تا ۳۰ روز دیگر قابل تمدید است.
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ

کارمزد افزایش سرمایه

200000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

کارمزد درخواست صدور مجوز افزایش سرمایه

885 1396/05/03 کل پیرو پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار و به موجب مصوبۀ مورخ 03/05/96 شوراي عالی بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سقف کارمزد درخواست افزایش سرمایه از مبلغ 20میلیون ریال (مصوبۀ مورخ 21/12/85شوراي عالی بورس و اوراق بهادار ) به مبلغ 200میلیون ریال افزایش یابد.
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز مجمع عمومی فوق العاده


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار

882 1385/10/25 ماده 17 ماده ۱۷ : اعتبار مجوز عرضه عمومی برای شروع پذیره نویسی حداکثر ۶۰ روز از تاریخ صدور مجوز توسط سازمان است که در صورت ارائه دلایل موجه و مورد قبول سازمان حداکثر تا ۳۰ روز دیگر قابل تمدید است.
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز مجمع عمومی فوق العاده


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز مجمع عمومی فوق العاده


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 44 ماده ۴۴- سازمان مي تواند در صورت آگاهي از ارائه اطلاعات خلاف واقع ، ناقص يا گمراه كننده از طرف ناشر در بيانيه ثبت يا اعلاميه پذیره نويسی ، عرضه عمومي اوراق بهادار را در هر مرحله اي كه باشد، متوقف كند.
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز