5/5 - (1 امتیاز)

 

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز مراکز پرتونگاری صنعتیمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت در برابر اشعه

10662 1368/01/20 3 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی


عنوان مدرک کد مدرک
دستورالعمل امنیت و حسابرسی منابع پرتو 10097
دستورالعمل مونیتورینگ محیطی (با ذکر جزئیات طریقع استفاده، نقاط حائز اهمیت برای اندازه‌گیری آهنگ دز، 10101
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور 10865
تکمیل فرم درخواست پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی 10900
اشتراک خدمات دزیمتری برای شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت و کلیه پرتوکاران 10902
تائيديه گزارش بازرسي از محل اعلام شده جهت محل نگهداری دائم منابع پرتو 10903
درصورت اشتغال قبلی پرتوکاران، کپی موافقت با استعفا از محل کار قبلی در مراکز دیگر 10904
کپی لیست تایید شده بیمه تامین اجتماعی شرکت برای کلیه پرتوکاران 10905
گواهی تکمیل شده سلامت کارکنان برای کلیه پرتوکاران 10906
کپی گواهينامه معتبر دوره مقدماتی آموزش حفاظت در برابر اشعه (پرتونگاری) کلیه پرتونگاران 10907
كپي آخرين مدرك تحصيلي، حداقل دیپلم در یکی از رشته های علمی و فنی كليه پرتونگاران 10908
کپی گواهي كاليبراسيون معتبر دزیمترهای فردي قرائت مستقیم 10909
کپی گواهي كاليبراسيون معتبر جهت دزیمترهای محيطي 10910
لیست دزیمترهای هشدار دهنده 10911
دستورالعمل مونيتورينگ فردي (با ذكر جزئيات طريقه استفاده، آستانه بررسي، نحوه ثبت نتايج، اقدامات لازم 10912
دستورالعمل اورژانس ( با ذكر جزئيات سوانح محتمل، روش مقابله با سوانح، تجهيزات مورد نياز، نحوه ثبت سان 10914
دستورالعمل حمل و نقل 10916
کپی شناسنامه و نمونه فرم کنترل کیفی دوربین، در صورت به کارگیری دوربین پرتونگاری صنعتی / ویا کپی مجوز 10917

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل

10331 1392/11/11 بند 7 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل

10331 1392/11/11 بند 7 دانلود
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

10854 1384/07/23 جدول استاندارد صفحه7 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل

10331 1392/11/11 بند 10-2 دانلود
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 12000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

10973 1396/12/20 جدول شماره 16 ردیف43 دانلود
نمونه مجوز صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
دستورالعمل امنیت و حسابرسی منابع پرتو 10097
دستورالعمل مونیتورینگ محیطی (با ذکر جزئیات طریقع استفاده، نقاط حائز اهمیت برای اندازه‌گیری آهنگ دز، 10101
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور 10865
تکمیل فرم درخواست پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی 10900
كپي مجوز تاسيس معتبر 10901
اشتراک خدمات دزیمتری برای شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت و کلیه پرتوکاران 10902
تائيديه گزارش بازرسي از محل اعلام شده جهت محل نگهداری دائم منابع پرتو 10903
درصورت اشتغال قبلی پرتوکاران، کپی موافقت با استعفا از محل کار قبلی در مراکز دیگر 10904
کپی لیست تایید شده بیمه تامین اجتماعی شرکت برای کلیه پرتوکاران 10905
گواهی تکمیل شده سلامت کارکنان برای کلیه پرتوکاران 10906
کپی گواهينامه معتبر دوره مقدماتی آموزش حفاظت در برابر اشعه (پرتونگاری) کلیه پرتونگاران 10907
كپي آخرين مدرك تحصيلي، حداقل دیپلم در یکی از رشته های علمی و فنی كليه پرتونگاران 10908
کپی گواهي كاليبراسيون معتبر دزیمترهای فردي قرائت مستقیم 10909
کپی گواهي كاليبراسيون معتبر جهت دزیمترهای محيطي 10910
دستورالعمل مونيتورينگ فردي (با ذكر جزئيات طريقه استفاده، آستانه بررسي، نحوه ثبت نتايج، اقدامات لازم 10912
دستورالعمل اورژانس ( با ذكر جزئيات سوانح محتمل، روش مقابله با سوانح، تجهيزات مورد نياز، نحوه ثبت سان 10914
دستورالعمل حمل و نقل 10916
کپی شناسنامه و نمونه فرم کنترل کیفی دوربین، در صورت به کارگیری دوربین پرتونگاری صنعتی / ویا کپی مجوز 10917

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل

10331 1392/11/11 بند 7 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل

10331 1392/11/11 بند 7 دانلود
مدت زمان تمدید مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

10854 1384/07/23 جدول استاندارد صفحه7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی 12000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

10973 1396/12/20 جدول شماره16-ردیف 43 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
دستورالعمل امنیت و حسابرسی منابع پرتو 10097
دستورالعمل مونیتورینگ محیطی (با ذکر جزئیات طریقع استفاده، نقاط حائز اهمیت برای اندازه‌گیری آهنگ دز، 10101
درخواست کتبی با مهر و امضاء افراد دارای حق امضا، براساس آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور 10865
تکمیل فرم درخواست پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی 10900
كپي مجوز تاسيس معتبر 10901
اشتراک خدمات دزیمتری برای شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت و کلیه پرتوکاران 10902
تائيديه گزارش بازرسي از محل اعلام شده جهت محل نگهداری دائم منابع پرتو 10903
درصورت اشتغال قبلی پرتوکاران، کپی موافقت با استعفا از محل کار قبلی در مراکز دیگر 10904
کپی لیست تایید شده بیمه تامین اجتماعی شرکت برای کلیه پرتوکاران 10905
گواهی تکمیل شده سلامت کارکنان برای کلیه پرتوکاران 10906
کپی گواهينامه معتبر دوره مقدماتی آموزش حفاظت در برابر اشعه (پرتونگاری) کلیه پرتونگاران 10907
كپي آخرين مدرك تحصيلي، حداقل دیپلم در یکی از رشته های علمی و فنی كليه پرتونگاران 10908
کپی گواهي كاليبراسيون معتبر دزیمترهای فردي قرائت مستقیم 10909
کپی گواهي كاليبراسيون معتبر جهت دزیمترهای محيطي 10910
دستورالعمل مونيتورينگ فردي (با ذكر جزئيات طريقه استفاده، آستانه بررسي، نحوه ثبت نتايج، اقدامات لازم 10912
دستورالعمل اورژانس ( با ذكر جزئيات سوانح محتمل، روش مقابله با سوانح، تجهيزات مورد نياز، نحوه ثبت سان 10914
دستورالعمل حمل و نقل 10916
کپی شناسنامه و نمونه فرم کنترل کیفی دوربین، در صورت به کارگیری دوربین پرتونگاری صنعتی / ویا کپی مجوز 10917

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتعال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل

10331 1392/11/11 بند 7 دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

ضوابط دریافت پروانه اشتغال پرتونگاری صنعتی با استفاده از منابع پرتو قابل حمل

10331 1392/11/11 بند 7 دانلود
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

روش اجرایی بررسی و ارزیابی درخواست صدور مجوز

10854 1384/07/23 جدول استاندارد صفحه7 دانلود
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بودجه سال 1397 کل کشور – ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

10973 1396/12/20 جدول شماره16-ردیف 43 دانلود
فرآیند ابطال مجوز مراکز پرتونگاری صنعتی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز مراکز پرتونگاری صنعتیشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز مراکز پرتونگاری صنعتیفایلی وجود ندارد