5/5 - (1 امتیاز)

مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستان

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درخصوص نحوه دریافت مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستان اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

 

مرجع صدور مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستان

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

4000188664مشخصات مجوزپروانه
مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستان
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست

10134 1371/08/24 ماده 8 دانلود

دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری و نمایشگاه خزندگان و دوزیستان

12136 1399/12/03 بند 8 ماده 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر سند مالکیت 10005
تصویر اساسنامه 10012
درخواست متقاضی 10030
معرفی نامه 10068
طرح توجیهی 10261
گزارش کارشناس 10559
بازدید کارشناسی از محل 11501

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعل تکثیر و پرورش کروکودیل در اسارت

11111 1391/01/01 ماده 7 دانلود

دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری و نمایشگاه خزندگان و دوزیستان

12136 1399/12/03 ماده 7 و 6 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
عدم سوء پیشینه موثر در زمینه تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و تخلفات شکار و صید 10444 سازمان حفاظت محیط زیست کشور – دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش 0 www.doe.ir
استعلام از سازمان دامپزشکی جهت رعایت حریم ضوابط بهداشتی 10350 سازمان دامپزشکی کشور – اداره کل دامپزشکی 15 https://www.ivo.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری و نمایشگاه خزندگان و دوزیستان

12136 1399/12/03 ماده 6 دانلود
مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تکثیر و پرورش کروکودیل در اسارت

11111 1391/01/01 ماده 7 دانلود

دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری و نمایشگاه خزندگان و دوزیستان

12136 1399/12/03 ماده 7 و 6 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مصوبه 14 هیات مقررات زدایی

11686 1396/02/18 6 دانلود

دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری و نمایشگاه خزندگان و دوزیستان

12136 1399/12/03 ماده 7 دانلود
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تکثیر و پرورش کروکودیل در اسارت

11111 1391/01/01 7 دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
گزارش کارشناس 10559
ارائه درخواست کتبی 11224

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل تکثیر و پرورش کروکودیل در اسارت

11111 1391/01/01 8 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستان

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستان
I am text block. Click

فرآیند اصلاح مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستان


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزbutton to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

فرآیند ابطال مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستان


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری و نمایشگاه خزندگان و دوزیستان

12136 1399/12/03 ماده 12 و 11 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز مراکز پرورش خزندگان و دوزیستانفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل ایجاد و مدیریت مراکز نگهداری و نمایشگاه خزندگان و دوزیستان

12136 1399/12/03 ماده 12 دانلود