3.7/5 - (3 امتیاز)

مجوز مرغ فروشی

 

در این مقاله سعی داریم تا تمام اطلاعات لازم برای دریافت مجوز مرغ فروشی یا همان جواز کسب مرغ فروشی را برای شما ارائه دهیم. اطلاعاتی شامل شرایط و مدارک دریافت این مجوز و حوزه صدور مجوز مرغ فروشی را می توانید در این مقاله بخوانید.

 

ماده 1 – فرد صنفی در این اتحادیه به شخصی اطلاق می شود که طبق قانون نظام صنفی، آیین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب و رعایت این ضوابط خاص با تحصیل پروانه، محل کسب مناسبی جهت یکی از رسته های تحت پوشش اتحادیه دایر نموده و با قبول مسئولیت شخصا یا بوسیله مباشر واجد شرایط در محل مزبور به کار اشتغال ورزد.

ماده 2 – در این اتحادیه صنفی برای 9 رسته شغلی به شرح ذيل پروانه كسب صادر می شود:

1 – توزيع كننده و عمده فروشي مرغ، ماهي و تخم مرغ

2 – خرده فروشي مرغ، ماهي و تخم مرغ

3 – فروشنده انواع پرنده هاي زينتي (قناري و غيره)

4 – فروشنده ماهيهاي زينتي ( آكواريم)

5 – فروشنده جوجه يك روزه

6 – فروشنده پر

7- فروش ملزومات پرنده های زینتی با كد isic 523839

8- فروش ملزومات آکواریوم با  كد isic 1/523839

9- دفتر تهيه و پخش گوشت مرغ

ماده 3 حداقل مساحت لازم جهت ايجاد واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه در رسته يك (عمده فروشي) 40 متر مربع و براي ساير رسته هاي تحت پوشش 12 متر مربع تعيين مي گردد.

ماده 4 – لوازم و ابزار كار در رسته هاي يك و دو شامل : سردخانه(حسب مورد ) ، يخچال ويتريني ، فريزر، ترازو و در ديگر رسته ها براساس ضوابط و مقررات اتحاديه تعيين مي شود.

ماده 5 – رعايت و داشتن ضوابط و مقررات بهداشتي محيط كار طبق مقررات مربوط الزامي است.

ماده 6 – این ضوابط خاص در 6 ماده  در يكصد و شصتمين جلسه مورخ 16/03/95 كميسيون نظارت براساس بندهاي ذيل ماده 3 آئین نامه اجرایی ضوابط صدور پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مورد تصویب قرار گرفت و جايگزين ضوابط 18/08/94 كميسيون نظارت گرديد و اتحادیه جهت صدور جواز کسب مرغ فروشی ملزم به رعایت مفاد آن می باشد.

مدارک لازم برای دریافت مجوز مرغ فروشی ( جواز کسب مرغ فروشی )


 1. درصورت داشتن پروانه کسب قبلی (کپی ابطال پروانه کسب قبلی و یا نامه تسویه حساب از اتحادیه قبلی)
 2. کپی آخرین قبض پرداختی مالیاتی مربوط به سال ۹۶ به بعد
 3. پرینت اظهار نامه مالیاتی
 4. تاییدیه کد پستی از اداره پست نزدیک مغازه
 5. کپی تمام صفحات شناسنامه
 6. کپی پشت و رو کارت ملی
 7. کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت
 8. ۴ قطعه عکس جدید ۴×۳
 9. کپی سند مالکیت و یا اجاره نامه با کد رهگیری معتبر
 10. در صورت داشتن شریک ،همراه داشتن رضایت نامه محضری از شریک.

همراه داشتن اصل تمام مدارک فوق الزامیست.


مراحل لازم برای صدور مجوز مرغ فروشی ( جواز کسب مرغ فروشی )


مرحله اول

 1. تکمیل فرم تقاضای مجوز مرغ فروشی توسط مدیرعامل شرکت و تسلیم آن به اتحادیه
 2. ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
 3. ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای مجوز مرغ فروشی
 4. بررسی تقاضا از سوی اتحادیه
 5. بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه
 6. طرح درخواست پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره با حضور متقاضی پروانه کسب
 7. پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی جواز کسب مرغ فروشی

مرحله دوم صدور مجوز مرغ فروشی


 1. ارائه فتوکپی و اصل مدارک به منظور تطبیق کپی با اصل شامل :
 2. تمام صفحات شناسنامه
 3. کارت ملی
 4. گواهی پایان خدمت یا معافیت یا اشتغال به تحصیل یا گواهی معتبر مبنی بر داشتن معافیت پزشکی از حوزه نظام وظیفه یا دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت در دوره مدت اعتبار آن ( باستثنای متقاضیان ذکور متولد 1336 به قبل )
 5. مدرک تحصیلی یا گواهی پایان تحصیلات ( باستثنای متقاضیان بالای 50 سال ) « در صورت عدم ارائه مدارک مرتبط با کامپیوتر تست فنی بعمل می آید »
 6. سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه ( به نام شرکت و مدیرعامل )
 7. پایان کار یا پروانه ساختمانی ( تجاری یا اداری یا کارگاهی محل صنفی مورد درخواست )
 8. ۱۸ قطعه عکس 4*3 و 1 قطعه عکس 3*2
 9. اساسنامه شرکت
 10. آگهی ثبت شرکت
 11. آگهی روزنامه شرکت

مرحله سوم صدور مجوز مرغ فروشی


 1. صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط
 2. ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر کشف هر گونه فساد در مورد قراردادهای عادی
 3. ارائه رضایتنامه محضری شرکاء مبنی بر صدور جواز کسب مرغ فروشی به نام مدیرعامل شرکت
 4. ارائه فیش واریزی حق السهم سازمان بازرگانی استان مربوطه
 5. اخذ و ارائه جوابیه آزمایشگاه مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر
 6. اخذ و ارائه جوابیه اداره تشخیص هویت مبنی بر سوء پیشینه کیفری
 7. اخذ و ارائه جوابیه اماکن مبنی بر دارا بودن شرایط انتظامی و فردی و تأیید نام تابلو محل کسب
 8. اخذ و ارائه گواهی مرکز آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان استان مربوطه مبنی بر گذراندن دوره آموزشی ویژه اصناف
 9. اخذ و ارائه جوابیه شهرداری
 10. اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی

مرحله چهارم


طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیأت مدیره اتحادیه

مرحله پنجم

صدور جواز کسب مرغ فروشی و الصاق کد شناسه ده رقمی ( ملت کارت ) روی آن


مراحل جابجایی محل کسب مرغ فروشی


مرحله اول


 1. تکمیل فرم تقاضای جابجایی جواز کسب مرغ فروشی توسط متقاضی و تسلیم آن به اتحادیه
 2. ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
 3. ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای جابجایی پروانه کسب
 4. بررسی تقاضا از سوی اتحادیه
 5. بازدید از محل واحد صنفی توسط کمیسیون بازرسی و ارائه گزارش به اتحادیه
 6. طرح درخواست جابجایی پروانه کسب در جلسه هیأت مدیره با حضور متقاضی
 7. پاسخ کتبی اتحادیه به متقاضی جابجایی مجوز مرغ فروشی

مرحله دوم


 1. ارائه مدارک
 2. اصل پروانه کسب محل قبلی
 3. اصل دفترچه عضویت
 4. فتوکپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه عادی یا مبایعه نامه ( در درخواست حقیقی به نام متقاضی مجوز مرغ فروشی – در درخواست حقوقی به نام شرکت مدیرعامل)
 5. فتوکپی پایان کار یا پروانه ساختمانی ( تجاری ، اداری یا کارگاهی محل صنفی مورد درخواست )

مرحله سوم


 1. صدور استعلام و اخذ گواهی از دستگاه های اجرایی ذیربط
 2. ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر کشف هر گونه فساد در مورد قراردادهای عادی
 3. ارائه رضایتنامه شرکاء و گواهی امضاء مبنی بر صدور مجوز مرغ فروشی به نام متقاضی از سوی دفاتر اسناد رسمی در صورت وجود شریک در قرارداد ملک در درخواست حقیقی
 4. ارائه رضایتنامه شرکاء و گواهی امضاء مبنی بر صدور جواز کسب مرغ فروشی به نام مدیرعامل از سوی دفاتر اسناد رسمی در درخواست حقوقی
 5. ارائه فیش واریزی حق السهم سازمان بازرگانی استان مربوطه
 6. اخذ و ارائه جوابیه اماکن مبنی بر دارا بودن شرایط انتظامی و فردی و تأیید نام تابلو محل کسب
 7. اخذ و ارائه جوابیه شهرداری
 8. اخذ و ارائه جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی و ارائه فیش واریزی حق تمبر مالیاتی

مرحله چهارم


طرح پرونده تکمیل شده در جلسه هیات مدیره اتحادیه


مرحله پنجم


صدور مجوز مرغ فروشی و الصاق کد شناسه ده رقمی ( ملت کارت ) روی آن