به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

راهنمای دریافت مجوز مرکز تماس کارگزاری


در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز مرکز تماس کارگزاری را به همراه مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز به طور کامل و جامع خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

 

عنوان رسمی و اداری مجوز
فعالیت مرکز تماس شرکت کارگزاری
دریافت کننده مجوز
اشخاص حقوقی
دستگاه صادر کننده وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان بورس و اوراق بهادار

شرایط لازم برای دریافت مجوز مرکز تماس کارگزاری


شرایط دریافت مجوز مرکز تماس کارگزاری عبارتند از :

ردیف شرایط
1 داشتن مجوز تأسیس کارگزاری به عنوان نهاد مالی نزد سازمان
2 داشتن حداقل سرمایه مورد نیاز 1000 میلیارد ریال که حداقل سرمایه مورد نیاز برابر است با سرمایه ثبت شده (پس از کسر زیان انباشته طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده -زیان انباشته همراه با آثار زیان احتمالی بندهای شرط گزارش حسابرسی است)
3 داشتن تجهیزات اداری، نرم افزاری و سامانه های لازم مطابق پیوست 2 دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری
4 ارائه آخرین صورت مالی مصوب مجمع عمومی سالیانه (با اظهار نظر مردود یا عدم اظهار نظر نباشد)؛
5 معرفی دفتر اداری یا تجاری مطابق دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری حداقل 500 مترمربع.
6 معتبر بودن صلاحیت مدیرعامل و اعضا هیئت‌ مدیرۀ نزد سازمان.
7 معتبر بودن صلاحیت ترکیب سهامداری نزد سازمان.
8 معرفی نماینده پیشنهادی – حداقل یکنفر مسئول مرکز تماس (نماینده معرفی شده باید واجد شرایط مطابق پیوست 1 دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری باشد)
9 ارائه مدارک احراز هویتی نماینده پیشنهادی
10 ارائه مدارک تحصیلی نماینده پیشنهادی
11 ارائه گواهینامه های حرفه ای نماینده پیشنهادی؛
12 ارائه مستندات سوابق کاری نماینده پیشنهادی

مدارک لازم برای دریافت مجوز مرکز تماس کارگزاری


ردیف مدارک
1 مجوز تأسیس کارگزاری
2 فرم ارائه اطلاعات شرکت‌های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز
3 تأییدیه فنی و امنیتی سامانه‌ها، نرم افزارها و تجهیزات از مدیریت فناوری اطلاعات سازمان و مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه ایران (شرایط و مدارک فنی در پیوست قرار گرفته است)
4 آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی (زمانی که تغییرات در شرکت ایجاد می کنید باید آگهی تغییرات داشته باشید و این آگهی تغییرات در اداره  ثبت شرکت ها قسمت آگهی به چاپ میرسد )
5 آخرین صورت مالی مصوب مجمع عمومی سالیانه
6 تاییدیه حسابرس در خصوص آثار سود و زیانی بندهای شرط گزارش حسابرس
7 پرسشنامه نماینده پیشنهادی
8 تصویر شناسنامه نمایندگان پیشنهادی
9 تصویر کارت ملی نماینده پیشنهادی
10 تصویر مدارک تحصیلی نمایندگان پیشنهادی
11 تصویر گواهینامه‌های حرفه ای نماینده پیشنهادی
12 تصویر مستندات سوابق کاری نماینده پیشنهادی
13 تصویر قرارداد استخدامی نماینده پیشنهادی
14 تصویر سند مالکیت دفاتر معرفی شده
15 تصویر قرارداد با شرکتهای خدمات دهنده سامانه مرکز تماس مورد تایید سازمان

استعلامات بین دستگاهی


ردیف استعلام
1 تأییدیه فنی و امنیتی سامانه‌ها، نرم افزارها و تجهیزات از مدیریت فناوری اطلاعات سازمان
2 تاییدیه مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه ایران
3 مجوز تأسیس کارگزاری

توجه: براساس احکام قانونی، ارسال تمامی استعلامات بین دستگاهی (آب، برق، گاز، محیط زیست، منابع طبیعی و…) و پیگیری و دریافت پاسخ آنها برای هر مجوز کسب و کار، به عهده مرجع اصلی صادرکننده مجوز مرکز تماس کارگزاری است.

بر این اساس، مرجع اصلی صادرکننده مجوز مرکز تماس کارگزاری، موظف است مدارک احتمالی لازم برای دریافت پاسخ استعلام ها را در درگاه تخصصی خود بطور دقیق و شفاف اعلام و بصورت الکترونیکی از متقاضی دریافت و طی زمان تعیین شده برای صدور این مجوز، پاسخ این استعلام ها را نیز اخذ نماید.


مجوز های پیش نیاز برای دریافت مجوز مرکز تماس کارگزاری


ردیف مجوز لینک
بدون مورد

زمان لازم برای دریافت مجوز مرکز تماس کارگزاری از زمان تاييد مدارک


30 روز کاری

مدت اعتبار مجوز مرکز تماس کارگزاری


24 ماه

هزینه های مجوز مرکز تماس کارگزاری


ردیف عنوان مبلغ (ریال) توضیحات پیوست
1 هزینه صدور پروانه