به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


 

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مرکز رشد واحدهای فناور
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

605 1383/04/18

آيين نامه تأسيس و راه اندازي پارک هاي علم و فناوري

613 1381/12/17
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
درخواست متقاضی 10030
معرفی مسئول راه‌اندازی 100678
تهیه برنامه کاری 100679
داشتن ساختمان و زمین مناسب 100680
پرسشنامه 100681

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز مرکز رشد واحدهای فناور

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز مرکز رشد واحدهای فناور


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز فعالیت

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز مرکز رشد واحدهای فناور


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

 روز
مدت اعتبار مجوز

 ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز