3.2/5 - (6 امتیاز)

مجوز مرکز مشاوره تحصیلی

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا درباره مجوز مرکز مشاوره تحصیلی اطلاعات جامع و کاملی را به شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند صدور ، تمدید و ابطال این مجوز از نموه موضوعاتی است که در این مقاله گنجانده شده است.

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مرکز مشاوره تحصیلی


فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر مدرک تحصیلی 10004
نامه حراست 100201

فایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز مرکز مشاوره تحصیلی


عنوان هزینه مبلغ
هزینه 10 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز مرکز مشاوره تحصیلی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز
فرآیند اصلاح مجوز مرکز مشاوره تحصیلی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز مرکز مشاوره تحصیلی


شرایط و مدارک لازم برای ابطال مجوز
ضوابط خاص ابطال مجوزمدت زمان ابطال مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه ابطال مجوز