5/5 - (1 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت نیاز دارید به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدورمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مرکز مشاوره کسب و کار و کارآفرینی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)

308 1389/10/15 ماده 80 ماده ۸۰ :

به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار توسعه کارآفرینی و کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدام های زیر را انجام دهد :

الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوشه ها و زنجیره‌ای تولیدی ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ (اعطای کمک های هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی – تخصصی تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها .

ب – رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه های بزرگ و رقابت پذیر .

ج– گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرح‌های اشتغالزایی بخش خصوصی و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط نرخ بیکاری کشور .

د – حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل.

ه – حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش های کسب و کار ،کارآفرینی ،فنی و حرفه ای ،علمی کاربردی

و – اعمال تخفیف پلکانی برای تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاه هایی که با تایید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می نمایند.

به شرط آنکه واحد تازه تاسیس بوده و یا در سال قبل از آن کاهش نیروی کار نداشته باشد.

تبصره : آیین نامه اجرایی بندهای فوق شامل نحوه میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ز – برای استمرار فرصت‌های شغلی ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در طول سالهای برنامه پنجم تنفیذ می گردد.

متن سند نهائی چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران

10 1397/12/05 بند 37

قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

14 1377/06/01 بند 4 شرح وظایف

دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

962 1390/04/19 مواد 3،4،5

قانون برنامه ششم توسعه کشور

999 1395/12/25 ماده 74بند ج و ماده 22 بندب

مصوبه چهل و سوم شورایعالی اشتغال در دولت نهم

مصوبه 43 در دولت نهم 1399/03/31 بند 1 طرح تاسیس مرکز مشاوره کسب و کار و کارآفرینی استان ها با هدف ایجاد ارتباط منطقی و پایدار بین فعالیت های کارآفرینی در استانها با رشد اقتصادی کشور تصویب گردید.

ضمنا مدیر عامل محترم صندوق مهر امام رضا برای پرداخت تسهیلات در راستای راه اندازی و ایجاد مراکز یاد شده در استانها اعلام آمادگی نمودند.

فرآیند صدور مجوز

شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
تصویر اظهار نامه ثبت شرکت 100518
تأییدیه صلاحیت فردی 100904
تصویر مدرک تحصیلی (برابر اصل شده) کارشناس فنی معرفی شده 1001133

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

962 1390/04/19 تبصره 1 بند 5.6 تاسیس شعبه جدید مرکز مشاوره کسب و کار و کارآفرینی در سایر استانها منوط به اعلام نظر استان مبـداء و تاییـد هیـات فنـی اسـتان مقصـد می باشد.
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

عدم سوء پیشینه

10078 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – فرماندهی نیروی انتظامی 0 http://epolice.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

962 1390/04/19 بند5.2

5.2. متقاضی مجوز مرکز مشاوره کسب و کار و کارآفرینی لازم است اقدامات ذیل را انجام دهد:

5.2.1. ارائه طرح و مدل کسب و کار مرکز مشاوره متناسب با زمینه هاي فعالیت مورد تقاضا .

5.2.2. تامین مکان مناسب با زمینه هاي فعالیت و ارائه نشانی دقیق آن.

5.2.3. ارائه مشخصات تمامی اعضاي کادر فنی مراکز مشاوره مطابق با ماده 6 دستورالعمل

مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

962 1390/04/19 5.5 و 5.6 5.5. تاسیس شعبه جدید مرکز مشاوره در شهرستان هاي یک استان مشروط به رعایت مفاد ماده 6 براي هر شعبه مجاز است.

5.6. تاسیس شعبه جدید مرکز مشاوره کسب و کار و کارآفرینی در سایر استانها منوط به اعلام نظر استان مبـداء و تاییـد هیـات فنـی اسـتان مقصـد میباشد.

مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

962 1390/04/19 بندهای 4.3 و 4.6 4.3. هماهنگی لازم جهت تشکیل جلسات هیات فنی

4.4. ارسال گزارش فنی و مستندات پرونده ها به هیات فنی

مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

962 1390/04/19 5.8 5.8. مرکز مشاوره موظف است حداقل 5 %از سود سالانه خود از محل ارائه انواع خدمات را به امر اطلاع رسانی و آگاهی بخشـی در حوزه کارآفرینی در سطح استان از طریق صدا و سیما، نشریات عمومی و تخصصی و یا سایر منابع اطلاع رسانی عمومی اختصاص داده و گزارش آن را دبیرخانه هیات فنی ارائه نماید.
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
باطل نمودن تمبر مالیاتی 100000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون مالیات هاي مستقیم

550 1366/12/03 بند 11 تبصره 46 از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی ،کارت بازرگانی ، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار بابت صدور مبلغ یکصد هزار ریال و بابت تجدید آنها مبلغ ۵۰ هزار ریال

دستورالعمل صدور مجوز مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی

962 1390/04/19 5.10 تمدید مجوز مرکز مشاوره کسب و کار و کارآفرینی موجود منوط به رعایت کلیه شرایط این دستورالعمل است.
نمونه مجوز مرکز مشاوره کسب و کار و کارآفرینی صادر شده

فرآیند تمدید مجوز مرکز مشاوره روانشناسی ( مجوز مرکز مشاوره خدمات اجتماعی )


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
تصویر گواهی آموزشی 10029
مجوز فعالیت 100626
تکمیل فرم درخواست 100753
فیش واریزی تعرفه 1001113

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 19

دستورالعمل مرکز ازدواج و خانواده

1247 1394/12/10 ماده 7

دستورالعمل مراکز مشاوره

1248 1391/12/09 ماده 9

دستورالعمل مرکز سلامت روان محلی

1249 1397/01/21 بند ج ماده 4
ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 تبصره 1 ماده 20
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 20
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
تعرفه تمدید مجوز مرکز مشاوره روانشناسی ( مجوز مرکز مشاوره خدمات اجتماعی ) 400000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تعرفه صدور و تمدید پروانه فعالیت مراکز تحت نظارت سازمان

825 1380/01/01 بند 13
فرآیند اصلاح مجوز مرکز مشاوره روانشناسی ( مجوز مرکز مشاوره خدمات اجتماعی )


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
مجوز فعالیت 100626
تکمیل فرم درخواست 100753

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 22
ضوابط خاص اصلاح مجوز مرکز مشاوره روانشناسی ( مجوز مرکز مشاوره خدمات اجتماعی )


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 22
مدت زمان اصلاح مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 21
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز مرکز مشاوره روانشناسی ( مجوز مرکز مشاوره خدمات اجتماعی )فرآیند ابطال مجوز مرکز مشاوره روانشناسی ( مجوز مرکز مشاوره خدمات اجتماعی )


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 50
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تذکر کتبی 1001115
اخطار اول 1001116
اخطار دوم 1001117

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آئین نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

822 1395/08/24 ماده 50