به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا نحوه دریافت مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم. اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

آئين نامه اجرايي گواهينامه هاي متخصصان فني هواپيمايي(غير نظامي)

11839 1392/12/11 11 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی


عنوان مدرک کد مدرک
نظام نامه 10963
ارائه درخواست کتبی 11224
ارائه فیش بانکی 12054

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي

11840 1398/09/01 AeMC دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
استعلام تعیین صلاحیت عمومی و شخصی 10118 وزارت اطلاعات – اداره کل تعیین صلاحیت و اسناد وزارت اطلاعات 0 http://www.vaja.ir

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

شيوه نامه تاييد امنيتي درخواست كنندگان اخذ مجوز فعاليت در صنعت هوانوردي

11836 1389/07/01 28 دانلود
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي

11840 1398/09/01 AeMC دانلود
هزینه صدور مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین

10546 1373/12/28 بند ب ماده 63 دانلود

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
نمونه مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی صادر شده

فایلی وجود ندارد


فرآیند تمدید مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی


عنوان مدرک کد مدرک
نظام نامه 10963
ارائه درخواست کتبی 11224
ارائه فیش بانکی 12054

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي

11840 1398/09/01 AeMC دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانیمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانیهزینه تمدید مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
فرآیند اصلاح مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه درخواست کتبی 11224
آخرین مدارک و مستندات اصلاح شده 11443
ارائه فیش بانکی 12054

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي

11840 1398/09/01 AeMC دانلود
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانیعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

(تعرفه‌هاي خدمات سازمان هواپيمايي كشوري) مصوب سال 1394

10582 1394/01/30 جدول3 دانلود
فرآیند ابطال مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز مرکز معاینات پزشکی خلبانی


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون هواپیمایی کشوری

10580 1328/05/01 16 دانلود

مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي

11840 1398/09/01 AeMC  دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزفایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

مقررات گواهينامه هاي پرسنلي هوانوردي

11840 1398/09/01 AeMC دانلود