به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز معاملات برخط ( آنلاین ) برای کارگزاری ها به تفصیل صحبت کنیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است. چنانچه قصد دریافت مجوز معاملات برخط ( آنلاین ) دارید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 

مرجع صدور مجوز معاملات برخط ( آنلاین )مشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز معاملات برخط ( آنلاین ‌)
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 7

دستور العمل اجرایی معاملات برخط

893 1398/06/06 ماده 4
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز معاملات برخط ( آنلاین ‌)


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 243112
مدرک تحصیلی کارشناسی 1005000
گواهینامه اصول بازار سرمایه 1005001
تاییدیه سوابق بیمه 1005002
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار 1005008
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 1005012
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها 1005013
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 1005014
اسناد مالکیت ساختمان 1005015
صورت های مالی 1005016
قرارداد استخدامی نماینده 1005017
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی 1005018

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

868 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه

شرایط تصدی سمت مدیر معاملات بر خط در شرکت‌های کارگزاری

875 1393/09/11 بند 1

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

892 1398/06/06 بند 3

دستور العمل اجرایی معاملات برخط

893 1398/06/06 بند 6

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

110200250 1398/10/25 بند 3
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

868 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

870 1386/07/25 ماده 1 تا 8
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

868 1395/08/18 بند 3-4 مصوبه
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز معاملات برخط ( آنلاین ‌) صادر شده

فرآیند تمدید مجوز معاملات برخط ( آنلاین ‌)


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 243112
مدرک تحصیلی کارشناسی 1005000
تاییدیه سوابق بیمه 1005002
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار 1005008
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 1005012
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها 1005013
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 1005014
اسناد مالکیت ساختمان 1005015
صورت های مالی 1005016
قرارداد استخدامی نماینده 1005017
گواهینامه کاربردی پذیرش سفارش مشتریان کالایی 1005018

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

868 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

892 1398/06/06 بند 3

دستور العمل اجرایی معاملات برخط

893 1398/06/06 بند 6

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

110200250 1398/10/25 بند 3
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز معاملات برخط ( آنلاین ‌)

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز معاملات برخط ( آنلاین ‌)


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز معاملات برخط ( آنلاین ‌)

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز معاملات برخط ( آنلاین )


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تاسیس كارگزاری در بورس

870 1386/07/25 ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران

871 1389/09/13 ماده 4
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز