به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا در خصوص اطلاعات جامع و کاملی را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

اطلاعاتی مانند مدارک و شرایط لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است.

مرجع صدورمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری

10243 1386/09/27 ماده 3 دانلود

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 ماده 7 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

11051 1386/07/25 ماده 7 دانلود
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 12240
مدرک تحصیلی کارشناسی 12324
گواهینامه معامله گری کالا 12328
گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه 12329
گواهینامه معامله گری بورس انرژی 12330
گواهینامه معامله گری قراردادهای آتی 12333
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها 12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 12338
اسناد مالکیت ساختمان 12339
صورت های مالی 12340

دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

11048 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه دانلود

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

11203 1398/06/06 بند 3 دانلود

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

11689 1398/10/25 بند 3 دانلود
استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت توضیحات
سابقه بیمه 10082 سازمان تامین اجتماعی – اداره کل تامین اجتماعی 0 satam.aro.gov.ir


مجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

11051 1386/07/25 ماده 1 تا 8 دانلود
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

11048 1395/08/18 بند 3-4 مصوبه دانلود
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا صادر شده

دانلود
فرآیند تمدید مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 12240
مدرک تحصیلی کارشناسی 12324
گواهینامه اصول بازار سرمایه 12325
تاییدیه سوابق بیمه 12326
گواهینامه معامله گری کالا 12328
گواهینامه معامله گری ابزار مشتقه 12329
گواهینامه معامله گری بورس انرژی 12330
گواهینامه معامله گری قراردادهای آتی 12333
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 12336
فرم پرسشنامه مشخصات نمایندگان مجوز ها 12337
مستندات نرم افزار های مورد استفاده 12338
اسناد مالکیت ساختمان 12339
صورت های مالی 12340

دانلود دانلود

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

11048 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه دانلود

شرایط جدید معامله گران بازار سرمایه و آزمونهای مربوطه

11100 1393/01/30 بند 3 دانلود

تمدید مهلت تجمیع مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

11203 1398/06/06 بند 3 دانلود

ابلاغیه حداقل شرایط نیروی انسانی موردنیاز برای صدور و تمدید مجوزهای فعالیت شرکت های کارگزاری

11689 1398/10/25 بند 3 دانلود
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه تمدید مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا
فرآیند اصلاح مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا


فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوزفایلی وجود نداردضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوزهزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا


فایلی وجود ندارد


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط:

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

10251 1384/09/01 بند 6 ماده 7 دانلود

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

11051 1386/07/25 ماده 7 دانلود

دستورالعمل انضباطي كارگزاران

11052 1389/09/13 ماده 4 دانلود
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالافایلی وجود ندارد