5/5 - (1 امتیاز)

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

در این مقاله قصد داریم تا درباره نحوه دریافت مجوز معامله گری بورس به تفصیل صحبت کنیم. اطلاعاتی مانند قوانین و مدارک لازم برای دریافت این مجوز از نمونه موضوعاتی است که در این مطلب گنجانده شده است. چنانچه قصد دریافت مجوز معامله گری بورس دارید با ما تا انتهای این مقاله همراه باشید.

 

مرجع صدور مجوز معامله گری بورسمشخصات مجوز

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز معامله گری بورس
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه نمونه شرکت های کارگزاری

530 1386/09/27 ماده 3

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

870 1386/07/25 ماده 1 تا 8
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
آگهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 243112
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 1005012
صورت های مالی 1005016

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز كارگزار/معامله گري براي شركت هاي كارگزاري و نحوه فعاليت آن ها

11100000000000000000 1398/05/02 بند 6 ماده 2
استعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیاز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

تجمیع مجوز فعالیت های شرکتهای کارگزاری و تغییر مبنای اعطای مجوزهای جدید از معیار رتبه بندی به تامین حداقل سرمایه لازم

868 1395/08/18 بند 3-9 مصوبه

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

870 1386/07/25 کل دستورالعمل
ضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز كارگزار/معامله گري براي شركت هاي كارگزاري و نحوه فعاليت آن ها

11100000000000000000 1398/05/02 ماده 2
هزینه صدور مجوز
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز معامله گری بورس


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی 243112
فرم ارائه اطلاعات شرکت های کارگزاری برای دریافت و تمدید مجوز 1005012
صورت های مالی 1005016

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل صدور مجوز كارگزار/معامله گري براي شركت هاي كارگزاري و نحوه فعاليت آن ها

11100000000000000000 1398/05/02 بند 6 ماده 2
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوزفرآیند اصلاح مجوز معامله گری بورس


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوزفرآیند ابطال مجوز معامله گری بورس


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

539 1384/09/01 بند 6 ماده 7

دستورالعمل صدور مجوز تأسيس و فعاليت كارگزاري در بورس

870 1386/07/25 ماده 7

دستورالعمل انضباطي كارگزاران

871 1389/09/13 ماده 4
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز