مجوز موافقت اصولی با زمین

آنچه در این مطلب می خوانید ...

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز موافقت اصولی با زمین است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز


مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز موافقت اصولی با زمین
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی

1597 1350/03/23 ماده 4 بند الف – د

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

1601 1394/04/30 بند ب
فرآیند صدور مجوز
شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
عکس پرسنلی 10007
تصویر فیش بانکی 10013
تصویر اجاره نامه 10018
درخواست متقاضی 10030
مختصات طول و عرض جغرافيايي زمين اجراي طرح 2001017
مدارک احراز هویت (شماره/ شناسه ملی) اشخاص حقیقی و حقوقی ( حسب مورد) 1009101
ارائه طرح توجیهی و فنی 1001469
تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001472
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001893
اصل گواهی عدم اعتیاد شخص حقیقی یا مدیر عامل و صاحبان امضاء اشخاص حقوقی 1001896
آگهی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن در روزنامه رسمی (برای متقاضی حقوقی) یا ارائه مدارک شناسایی فردی مشخصات شناسایی

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

52 1394/10/23 ماده 2 و 6

1-6- تکمیل فرم هاي شماره 1 تا 4

2-6- شش قطعه عکس و تصویرکارت ملی

3-6-تصویر شناسنامه

4-6- روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه در صورتیکه متقاضی تاسیس باشگاه ورزشی ، شخص حقوقی اعم از شرکت یا موسسه باشد .

5-6- تصویر کارت پایان خدمت یا هرگونه معافیت از نظام وظیفه

6-6- اصل و تصویرفیش هاي واریزي

7-6-کارت بهداشت ویژه باشگاه هایی که اقدام به عرضه مواد غذایی می نمایند.

8-6-گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد (به مواد مخدر و روان گردان)

9-6-الزام به ارائه بیمه نامه مسئولیت یا حوادث ورزشی از شرکت بیمه اي معتبر با سقف پوشش تمامی حوادث و خسارات مالی و بدنی در زمان بهره برداري (همچنین بیمه ساختمان باشگاه در قبال آتش سوزي و دیگر حوادث غیرمترقبه)

10-6-ارائه مدارك مربیگري فرد معرفی شده

 

استعلام‌های بین دستگاهی

عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت
گواهی عدم اعتیاد 10016 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – مراکز بهداشتی و درمانی معتمد 0
وضعیت نظام وظیفه 10005 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران – سازمان وظیفه عمومی ناجا 0 http://www.vazifeh.police.ir
اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال 10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تأسیس باشگاه ورزشی

52 1394/10/23 ماده 6 1-6- تکمیل فرم هاي شماره 1 تا 4

2-6- شش قطعه عکس و تصویرکارت ملی

3-6-تصویر شناسنامه

4-6- روزنامه رسمی یا آگهی آخرین تغییرات و اساسنامه در صورتیکه متقاضی تاسیس باشگاه ، شخص حقوقی اعم از شرکت یا موسسه باشد .

5-6- تصویر کارت پایان خدمت یا هرگونه معافیت از نظام وظیفه

6-6- اصل و تصویرفیش هاي واریزي

7-6-کارت بهداشت ویژه باشگاه هایی که اقدام به عرضه مواد غذایی می نمایند.

8-6-گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد (به مواد مخدر و روان گردان)

9-6-الزام به ارائه بیمه نامه مسئولیت یا حوادث ورزشی از شرکت بیمه اي معتبر با سقف پوشش تمامی حوادث و خسارات مالی و بدنی در زمان بهره برداري (همچنین بیمه ساختمان باشگاه در قبال آتش سوزي و دیگر حوادث غیرمترقبه)

10-6-ارائه مدارك مربیگري فرد معرفی شده

مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

ضوابط مربوط به کمیسیون ماده پنج باشگاه های ورزشی

1601 1394/04/30 بند ب
مدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
صدور مجوز موافقت نامه اصولی با زمین (کلانشهرها ) 4000000 ریال
صدور مجوز موافقت نامه اصولی با زمین (شهرهای کوچک) 2000000 ریال

عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

مصوبه هیات وزیران در خصوص تعرفه صدور مجوز باشگاه های ورزشی

1598 1398/12/06 بند 1 ماده یک- از متقاضیان صدور پروانه بهره برداری باشگاه و احداث ورزشگاه مبالغ زیر بابت هزینه صدور پروانه اخذ می گردد.
الف– باشگاه و ورزشگاه های داخل شهر های بزرگ شامل تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز مبلغ ۴ میلیون ریال
ب– باشگاه ها و ورزشگاه های داخل سایر شهرها مبلغ ۲ میلیون ریال
تبصره: سازمان تربیت بدنی در صورت ضرورت حداکثر تا ۵۰% از مبالغ موضوع این ماده را مشمول تخفیف می نماید.
نمونه مجوز صادر شده
فرآیند تمدید مجوز موافقت اصولی با زمین


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت اشخاص حقیقی 10117
اصل موافقت اصولی 1001517


ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ

تمدید موافقت نامه اصولی با زمین

2000000 ریال


فرآیند اصلاح مجوز موافقت اصولی با زمین


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز موافقت اصولی با زمین


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

1168 1369/12/09 تبصره 1 در صورت تخلف موسسان باشگاه های ورزشی و ورزشگاه ها از ضوابط و مقررات سازمان تربیت بدنی سازمان می‌تواند پروانه فعالیت باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها را به طور موقت یا دائم لغو کند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان ظرف مدت ۲ ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

آیین نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت

1650 1370/10/15 ماده 17 ماده ۱۷- در صورتی که مسئولان باشگاه ورزشی صاحب پروانه مطابق این آیین نامه و دستورالعمل های سازمان تربیت بدنی عمل نمایند یا برخلاف آنها عمل کنند تصمیمات زیر در مورد آنان اتخاذ خواهد شد:۱- اخطار کتبی

۲- اخطار کتبی با درج در پرونده های ادارات کل تربیت بدنی و سازمان تربیت بدنی

۳- تغییر مدیر باشگاه

۴- تعطیل موقتی باشگاه تا دو ماه

۵- لغو پروانه

ماده ۱۸ – در خصوص تعطیلی موقت یا لغو پروانه مدیران کل تربیت بدنی استان ها و دارندگان پروانه باشگاه‌ها می‌توانند در جلسات هیئت موضوع ماده ۵ بنا به دعوت قبلی شرکت نمایند. عدم حضور دارنده پروانه مانع از اتخاذ تصمیم نخواهد شد.

تبصره ۱- صاحب پروانه می تواند از تصمیم اتخاذ شده در مورد تعطیلی موقت یا لغو پرونده به محاکم عمومی صالح شکایت نماید.

تبصره ۲ – تصمیمات هیات موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه با رای اکثریت اتخاذ خواهد شد.