2.5/5 - (4 امتیاز)

در این مقاله قصد داریم تا هر آنچه در زمینه دریافت مجوز موافقت اصولی دامپروری صنعتی و غیرصنعتی است به شما ارائه دهیم. اطلاعاتی چون قوانین و مقررات مربوط به دریافت مجوز و مدارک و شرایط لازم برای دریافت آن در این مقاله قرار داده شده است.

 

مرجع صدور مجوزمشخصات مجوز

پرورش گاو – گاوداری – دامپروری- دامپروری صنعتی و غیرصنعتی


بیشتر بدانید :

آنچه در این مطلب می خوانید ...

مجوز گاوداری

پروانه تاسیس گاوداری

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز موافقت اصولی دامپروری
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 بند ج تبصره 2 ماده 5
فرآیند صدور مجوز موافقت اصولی دامپروری
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر کارت ملی 10001
تصویر شناسنامه 10002
تصویر آگهی تاسیس 10010
تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت 10011
تصویر اساسنامه 10012
كارت ملي و شناسنامه مديرعامل و لوگو شركت 1001461
یک قطعه عکس پرسنلی برای اشخاص حقیقی و یا مدیرعامل 1001462
پروانه بهداشتی موافقت اصولی دامپزشکی 1001463
مدرک مالکیت و نقشه محل اجرای طرح ممهور به مهر مهندس ناظر و مدرک آب برای متقاضیان دارای زمین و آب 1001464
تصویر آگهی ثبت شرکت 1001478

فایلی وجود ندارد


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 21

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 ماده 5
استعلام‌های بین دستگاهی
عنوان استعلام کد استعلام دستگاه استعلام‌دهنده مدت زمان پاسخ آدرس وب سایت

اطلاعات شناسنامه ای ثبت احوال

10020 سازمان ثبت احوال کشور – اداره ثبت احوال 0 satam.aro.gov.ir

استعلام از واحد های استانی و یا شهرستانی سازمان نظام دامپزشکی

10153 سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران – شورای نظام دامپزشکی 30 www.iranvc.ir

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

10090 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 0 www.sherkat.ssaa.ir

آدرس پستی

10171 شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران – اداره کل پست 3 www.post.ir
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 5

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 بند د ماده 5
مجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 مواد 19 و 20 و 21

ضوابط و معیارهای استقرار دامپزشکی

1316 1391/01/22 صفحه 87

آیین نامه نصاب اراضی

997 1390/04/15 جدول مساحت ها ص 4

ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی محیط زیست سال97

1081 1397/05/09 صفحه 7
مدت زمان صدور مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 بند ه ماده 5
مدت اعتبار مجوز موافقت اصولی دامپروری

ماهعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 22
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور مجوز موافقت اصولی 500000 ریال
هزینه بازدید کارشناسی 1500000 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحه 145 الی 147
نمونه مجوز صادر شده

فرآیند تمدید مجوز موافقت اصولی دامپروری


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز


عنوان مدرک کد مدرک
تصویر پروانه بهداشتی 10009
ارائه فرم بازدید کارشناسی تکمیل شده 100381


ضوابط خاص تمدید مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 27
مدت زمان تمدید مجوز

روزعنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون نظام جامع دامپروری کشور

998 1388/05/26 بند ه ماده 5
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
بازدید کارشناسی 1500000 ریال
تمدید مجوز موافقت اصولی 366300 ریال
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

569 1389/04/23 تبصره 3 ماده 2

تعرفه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی

850 1397/06/23 صفحه 145 الی 147
فرآیند اصلاح مجوز موافقت اصولی دامپروری


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز موافقت اصولی دامپروری

ماههزینه اصلاح مجوز
فرآیند ابطال مجوز موافقت اصولی دامپروری


شرایط قابلیت ابطال مجوز


عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری کشور

849 1391/01/10 ماده 28
شرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز موافقت اصولی دامپروری