به این نوشته چند امتیاز می دهید؟

آنچه در این مطلب می خوانید ...

 

 

مرجع صدور مجوز موسسه مشاوره مالیاتیمشخصات مجوز


مطالعه بیشتر :

ثبت موسسه مالیاتی

مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز موسسه مالیاتی
عنوان قانون/مصوبه شماره قانون/مصوبه تاریخ قانون/مصوبه شماره ماده، بند یا تبصره فایل مرتبط

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

1131 1391/01/28 3

اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

1131 1391/01/28 30
فرآیند صدور مجوز
فایلی وجود ندارد


شرایط و مدارک لازم برای صدور مجوزفایلی وجود ندارداستعلام‌های بین دستگاهیمجوزهای پیش‌نیازضوابط خاص صدور مجوزمدت زمان صدور مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماه
هزینه صدور مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه پست 300000 ریال
هزینه صدور مجوز فعالیت 7100000 ریال


نمونه مجوز صادر شده

فایلی وجود ندارد
فرآیند تمدید مجوز موسسه مشاوره مالیاتی


شرایط و مدارک لازم برای تمدید مجوز
ضوابط خاص تمدید مجوزمدت زمان تمدید مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه تمدید مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه پست 300000 ریال
هزینه تمدید مجوز 7100000 ریال


فرآیند اصلاح مجوز موسسه مشاوره مالیاتی


شرایط و مدارک لازم برای اصلاح مجوز
ضوابط خاص اصلاح مجوزمدت زمان اصلاح مجوز

روز
مدت اعتبار مجوز

ماههزینه اصلاح مجوز


عنوان هزینه مبلغ
هزینه صدور مجوز 7100000 ریال
هزینه پست 300000 ریال

فرآیند ابطال مجوز موسسه مشاوره مالیاتی


شرایط قابلیت ابطال مجوزشرایط و مدارک لازم برای لغو مجوز